xs
xsm
sm
md
lg

กรมอนามัยประเมิน “ตลาดสด-ค้าส่ง” ผ่านเกณฑ์เกินครึ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมอนามัยเผยผลประเมินตนเอง “ตลาดสด ผ่านเกณฑ์ 67% แต่ทำเรื่องจุดล้างมือ สวมหน้ากากได้ 100% คุมจำนวนไม่แออัด ทำความสะอาด ห่างกัน 1 เมตร ทำได้เกิน 90% ขณะที่ค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ผ่าน 64%

วันนี้ (19 มิ.ย.) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงมาตรการด้านสาธารณสุขสำหรับกิจการตลาดสด ร้านค้าปลีกและค้าส่งขนาดใหญ่ ว่า ผลการประเมินตนเองของตลาด ระหว่างวันที่ 17 พ.ค.- 17 มิ.ย. 2563 ผ่านแพลตฟอร์ม ThaiStopCOVID พบว่า ผ่าน 67.44% ไม่ผ่าน 32.56% เมื่อพิจารณาตามรายมาตรการ พบว่า เรื่องจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ผ่าน 100% ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ผ่าน 100% ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผ่าน 97.67% ไม่ผ่าน 2.33% จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ผ่าน 95.35% ไม่ผ่าน 4.65% ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกันหรือลดเวลาในการทำกิจกรรม ผ่าน 95.35% ไม่ผ่าน 4.65%

ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ผ่าน 95.35% ไม่ผ่าน 4.65% จัดให้มีระบบคิวและมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ผ่าน 93.2% ไม่ผ่าน 6.98 % สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้เปิดได้ โดยอาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น ผ่าน 93.2% ไม่ผ่าน 6.98% ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันและระยะห่างระหว่างแผงค้า ผ่าน 90.70% ไม่ผ่าน 9.30% และมีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ผ่าน 79.07% ไม่ผ่าน 20.93%

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า สำหรับร้านค้าส่ง พบว่า ผ่าน 64.06% ไม่ผ่าน 35.94% แยกเป็นมาตรการ ได้แก่ ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ผ่าน 99.22% ไม่ผ่าน 0.78% จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ผ่าน 98.44% ไม่ผ่าน 1.56% ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผ่าน 98.44% ไม่ผ่าน 1.56% ให้เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกันและระยะห่างระหว่างแผงค้า ผ่าน 98.44% ไม่ผ่าน 1.56% ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ผ่าน 98.44% ไม่ผ่าน 1.56% ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผ่าน 97.44% ไม่ผ่าน 2.34% จัดให้มีระบบคิวและมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ผ่าน 94.53% ไม่ผ่าน 5.47%

ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกันหรือลดเวลาในการทำกิจกรรม ผ่าน 94.53% ไม่ผ่าน 5.47% มีการควบคุมทางเข้าออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ผ่าน 92.19% ไม่ผ่าน 7.81% และสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้เปิดได้โดยอาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น ผ่าน 75% ไม่ผ่าน 25%

“มาตรการควบคุมหลักที่รักษาความสะอาดในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม คือ อยู่ห่างไว้อย่างน้อย 2 เมตร สวมหน้ากากทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ ไม่อยู่ในที่แออัดและรักษาระยะห่าง ทำความสะอาดจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน และมีระบบคัดกรองด้วยแพลตฟอร์มไทยชนะ ลดเสี่ยงติดโควิด-19” พญ.พรรณพิมล กล่าว


ด้าน นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสื่อสารองค์กร ผู้แทนจากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด กล่าวว่า แม็คโคร ดูแลลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าที่สาขาวันละ 4 แสนคน และพนักงานอีก 2 หมื่นคน จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องทำให้ทุกคนปลอดภัย โดยมาตรการแม็คโครในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มี 6 มาตรการหลัก ได้แก่ วัดไข้ ใส่หน้ากากประจำ ทำความสะอาด ไม่ขาดเจลล้างมือ ถือระยะห่าง และสร้างการรับรู้

คุณศิริลักษณ์ ปรียวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด ผู้แทนตลาดรวมใจ เมืองทองธานี กล่าวว่า มาตรการป้องกันโควิด-19 มีการกำหนด 19 มาตรการและข้อปฏิบัติของตลาดสดรวมใจ ประกอบด้วย 1. กำหนดจุดคัดกรอง โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานร้านค้าและลูปค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าพื้นที่ตลาด และบันทึกข้อมูลของผู้เข้าใช้โดยการเช็กอินก่อนเข้าเช็กเอาต์ก่อนออกผ่านไทยชนะ 2. แยกทางเข้าและทางออกของตลาดให้ชัดเจน เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล 3. ลูกค้าทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยในการเข้าใช้บริการและปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้

4. พนักงานร้านค้าทุกร้าน ต้องรวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าตลาด และเมื่อเข้าร้านจะต้องสวม Face Shield พร้อมทั้งสวมถุงมือตลอดเวลา 5. ติดตั้งเคาน์เตอร์ชิลด์ และ พาทิชัน ชิลด์ สำหรับร้านค้าทุกร้าน 6. กำหนดจุดยืน และระยะห่างการยืน ให้สอดคล้องกับนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม 7. ร้านค้าทุกร้าน จะต้องมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการลูกค้า 8. สำหรับร้านค้าอาหารสด จะต้องมีตู้กระจกหรืออุปกรณ์ปกปิด 9. ร้านค้าที่ลูกค้าจะต้องหยิบเลือกสินค้า ให้จัดเตรียมถุงมือหรืออุปกรณ์ในการหยิบจับเป็นรายบุคคล


10. ให้มีการเช็ดทำความสะอาดเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า พื้นด้านล่างและจุดสัมผัสในร้านทุก 1 ชั่วโมง 11. กำหนดให้มีการเพิ่มรอบล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลในช่วงโควิด-19 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในทุกวันพุธของสัปดาห์ ตามมาตรการป้องกันของกรมอนามัย 12. กำหนดให้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั้งตลาดทุก 10 วัน 13. ล้างทำความสะอาดพัดลมระบายอากาศทุกสัปดาห์ 14. ห้องน้ำและจุดสัมผัสต่างๆ ของห้องน้ำจะมีการล้างทำความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง และภายในห้องน้ำจะมีถังขยะแยกสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย

15. เพิ่มรอบการจัดเก็บขยะเป็น 4 รอบต่อวัน 16. มีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานร้านค้าทุก 4 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ของตลาด 17. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยป้ายประชาสัมพันธ์และเสียงตามสายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 18. ขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงนำเด็กอายุไม่ถึง 5 ปี และผู้สูงอายุเกิน 70 ปี เข้าในพื้นที่ตลาด และ 19. จัดให้มีเจ้าหน้าที่บริษัทในการชี้แจงและดูแลให้ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด


กำลังโหลดความคิดเห็น...