xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศเตือนระวัง 9 โรค 4 ภัยสุขภาพหน้าฝน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมควบคุมโรค ออกประกาศเตือน 9 โรค 4 ภัยสุขภาพ ต้องเฝ้าระวังป้องกันช่วงหน้าฝน ทั้งกลุ่มทางเดินหายใจ โรคทางเดินอาหาร โรคนำโดยยุงลาย

วันนี้ (28 พ.ค.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว กรมฯ จึงได้ออกประกาศเรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง โดยโรคและภัยสุขภาพที่มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูฝน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ และปอดอักเสบ 2. โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ คือ อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ และ อหิวาตกโรค 3. โรคติดต่อนำโดยยุงลาย คือ ไข้เลือดออก และไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา 4. โรคติดต่อที่สำคัญอื่นๆ ในช่วงฤดูฝน คือ เลปโตสไปโรซิสหรือฉี่หนู และมือ เท้า ปาก และ 5. ภัยสุขภาพ ได้แก่ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า อันตรายจากการถูกสัตว์มีพิษกัด และอันตรายจากการกินเห็ดพิษ
กำลังโหลดความคิดเห็น