xs
xsm
sm
md
lg

วธ.-ชุมชนทั่วประเทศ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.10

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วธ.-ชุมชนทั่วประเทศ ประดับธง จัดนิทรรศการ “ฉัตรมงคล เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10

วันนี้ (1 พ.ค.) ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานนำคณะผู้บริหาร วธ. ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ปี 2563 ว่า เดือนพฤษภาคม มีพิธี และกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา และ วันพืชมงคล ซึ่งปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมไปตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ ในส่วนของ วธ. ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ที่ศูนย์นิทรรศการ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ ขณะเดียวกัน ยังได้เผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชนผ่านออนไลน์ด้วย อีกทั้งร่วมกับชุมชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ชุมชน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ จำนวน 3,308 ชุมชนทั่วประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ในลักษณะเดียวกัน

นายอิทธิพล กล่าวว่า สำหรับรูปแบบการจัดนิทรรศการจะเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีทั้งภาพ และเนื้อหาที่ครบถ้วน ประกอบด้วย ความหมายของวันฉัตรมงคล พระราชประวัติ พระปฐมบรมราชโองการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 เบื้องต้น เบื้องกลาง เบื้องปลาย พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ นอกจากนี้ ให้มีการเผยแพร่ข้อความเฉลิมพระเกียรติ ประดับธงตามบ้านเรือนในพื้นที่ชุมชนและส่วนราชการ ทั้งธงชาติ ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 และธงสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมทั้งให้จัดโต๊ะหมู่ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมสมุดลงนามถวายพระพร โดยต้องดำเนินการตามหลักปฏิบัติ ด้วยการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์บริเวณโต๊ะวางสมุดลงนามถวายพระพร ต้องแต่งกายให้มิดชิด และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ต้องเว้นระยะห่างการยืนระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร อย่างไรก็ตาม ยังให้คงงดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมคน หรือใช้วิธีการลงนามถวายพระพร เทิดพระเกียรติผ่านทางออนไลน์ด้วย

ส่วนความคืบหน้าการจัดทำหนังสือ จัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จำนวน 13 รายการ นั้น เชื่อว่า จะดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา ในขณะนี้ได้รับรายงานว่า หนังสือชุมชนดั้งเดิม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมจะนำไปมอบให้ คณะรัฐมนตรี สัปดาห์หน้า
กำลังโหลดความคิดเห็น