xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ลุยพื้นที่แจกของช่วย ปชช.เดือดร้อนรายครัวเรือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วธ.ลงพื้นที่แจกของช่วย ปชช.เดือดร้อนรายครัวเรือน

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในการรับมอบสิ่งของบริจาคจากเจ้าหน้าที่ และเครือข่ายด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม เพื่อแบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 “ส่งต่อกำลังใจ คืออัตลักษณ์ของคนไทย” ว่า จากการที่ วธ. ได้ดำเนินการสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ร่วมกับมหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมจัดตั้งโรงทาน แจกอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังวัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันดำเนินการเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่พบว่า ยังมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และไม่สามารถเดินทางออกมาเพื่อรับอาหารยังโรงทานต่างๆ ด้วยตนเองได้ จึงต้องหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้แบบเชิงรุก คือ การนำสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง เข้าไปแจกไปรายครอบครัวยังชุมชนต่างๆ อีกทางหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ในการเข้าไปแจกสิ่งของต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ วธ. ที่เป็นจิตอาสา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ (สวจ.) ประสานงานกับผู้นำศาสนา และผู้นำท้องถิ่นในชุมชน รวมถึงสภาวัฒนธรรมระดับต่างๆ ก่อนที่จะเข้าไปลงพื้นที่ เนื่องจากผู้นำเหล่านี้จะทราบว่าครอบครัวใดที่ลำบากและเดือดร้อนจริงๆ อย่างไรก็ตาม การเข้าไปแจกจ่ายสิ่งของต่างๆ กำชับให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการและประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...