xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด กทม.รับมอบชุด PPE เตรียมส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ใช้สอบสวนโรคให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบชุด PPE จากประธานผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" จำนวน 300 ชุด โดยจะส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร สำหรับนำไปใช้ในการสอบสวนโรคผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคไวรัสโควิด-19

(13 เม.ย.) ที่ ห้องประชุม 3 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบชุด PPE จากนายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 8 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 300 ชุด ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR) กิจกรรมหนึ่งของ นธป. รุ่นที่ 8 ในการสนับสนุนการแพทย์และการพยาบาลให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครจะส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร สำหรับนำไปใช้ในการสอบสวนโรคผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคไวรัสโควิด-19 อันเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยของบุคลากรต่อไป

สำหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) หมายถึง อุปกรณ์ที่สวมใส่ปกคลุมส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพหรือสิ่งแวดล้อมในขณะปฏิบัติงาน เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับประเภทของงานและความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ชุด PPE ที่เจ้าหน้าที่สวมใส่ในการปฏิบัติงานสอบสวนโรคเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนั้น เมื่อใช้แล้วถือเป็นขยะติดเชื้อซึ่งต้องทิ้งทำลายไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชน ร่วมบริจาคมอบชุด PPE ให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในกรุงเทพฯ ให้ปลอดภัยจากวิกฤตโควิด-19 ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...