xs
xsm
sm
md
lg

พบต้องการจ้างพาร์ตไทม์ “ดิลิเวอรี” 20,500 อัตรา รองรับ Work From Home

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตำแหน่งงานพาร์ตไทม์ 2.8 หมื่นอัตรา พบต้องการจ้าง “ดิลิเวอรี” มากสุด 20,500 อัตรา ชวนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จัดหางาน รองรับความต้องการช่วง Work From Home

วันนี้ (24 มี.ค.) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากข้อมูลศูนย์บริการจัดหางาน Part-time งาน part-time ที่ต้องการในขณะนี้ คือ 1. พนักงานจัดส่งสินค้า (ดิลิเวอรี) 20,500 อัตรา 2. พนักงานคลังสินค้า 2,000 อัตรา 3. พนักงานบริการ 374 อัตรา 4. พนักงานฝ่ายผลิต 100 อัตรา 5. พนักงานเสิร์ฟ 56 อัตรา 6. พนักงานครัว 55 อัตรา 7. พนักงานขาย 41 อัตรา 8. แคชเชียร์ 25 อัตรา 9. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย 20 อัตรา 10. ธุรการ 18 อัตรา  และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 28,363 อัตรา โดยสิ่งที่กระทรวงแรงงาน ทำได้แล้วคือ การตั้งศูนย์ฯ ทำได้เลย คือ  การจ้างงาน และทำอยู่ คือ การเร่งหามาตรการช่วยเหลือให้สามารถจ้างงานได้มากขึ้น

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ผู้สมัครงาน และสถานประกอบการ สามารถใช้บริการจัดหางาน ผ่านเว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th ซึ่งให้บริการหางาน ครอบคลุมทั้งงานแบบเต็มเวลา และ Part-time  แก่คนหางานทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการ โดยสถานประกอบการ ลงทะเบียน แจ้งความต้องการจ้างงาน รายละเอียดการจ้างงาน และอื่นๆ ส่วนผู้สมัครงาน ลงทะเบียนสมัครงานและแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง เลือกตำแหน่งงานว่าง หรือเลือกสถานประกอบการที่ต้องการ หลังจากที่ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานว่างแล้ว ระบบจะทำการ Matching (จับคู่) ว่า ผู้สมัครงานมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถานประกอบการรายใด โดยระบบจะแจ้งเตือนไปยังสถานประกอบการด้วยว่ามีผู้สมัครงานรายใดเหมาะสมกับตำแหน่งงานของบริษัทนั้นๆ ทำให้ทั้งผู้สมัครงานและสถานประกอบการสามารถพิจารณาจ้างงานกันได้โดยตรง ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

“เบื้องต้นสถานประกอบการต่างๆ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลด้วยการให้หยุดทำงานชั่วคราว หรือลดจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน และให้ทำงานจากที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค แต่อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการเลิกจ้าง หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างในด้านต่างๆ เช่น มาตรการเยียวยากรณีถูกเลิกจ้าง มาตรการชะลอการเลิกจ้าง มาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ขณะเดียวกัน ก็ให้ความช่วยเหลือนายจ้าง/สถานประกอบการเพื่อลดภาระแก่นายจ้างในการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในช่วงไม่มีการผลิต” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อ ศูนย์บริการจัดหางาน Part-time ได้ที่ 1. ศูนย์บริการจัดหางาน Part-time อาคาร 3 ชั้น หน้ากระทรวงแรงงาน  2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ 3. เว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
กำลังโหลดความคิดเห็น...