xs
xsm
sm
md
lg

ยูเนสโกหนุนไทยสร้างมาตรฐานช่างไม้-อิฐ-ปูน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ยูเนสโกหนุนไทยสร้างมาตรฐานช่างฝีมือไม้-อิฐ-ปูน เพื่อการอนุรักษ์ไม่ผิดเพี้ยน ด้านกรมศิลป์เร่งเพิ่มทักษะบุคลากร ส่วนบริษัทรับงานต้องมีใบรับรองคุณภาพ

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 40 โดยองค์การยูเนสโก ได้เสนอแนะให้ประเทศไทย พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งดำเนินการนำร่อง กรมศิลปากร จึงร่วมกับองค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาช่างฝีมือสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิม โดยเริ่มจากสำนักศิลปากร ที่ 3 พระนครศรีอยุธยา จัดทำโครงการอนุรักษ์วัดกระจี และ ต่อมา ได้ร่วมกับองค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มูลนิธิเอสซีจี ดำเนินการเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของช่างฝีมือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องทัศนคติการอนุรักษ์ ให้อยู่บนพื้นฐานด้านวิชาการ และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวัสดุและเทคนิคดั้งเดิม

สำหรับภารกิจในการดำเนินการ ปี 2563 ประกอบด้วย 1. การจัดทำสารคดีสั้นชุด พื้นฟูฝีมือช่างไม้เพื่องานอนุรักษ์ จำนวน 7 เรื่อง เพื่อสร้างความตระหนักต่อสาธารณชนถึงขั้นตอน และความซับซ้อนในการทำงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ เผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. สร้างคู่มือภาพเพื่อช่างไม้อนุรักษ์ โดยการนำองค์ความรู้ที่ได้รวบรวมและสังเคราะห์ในปี 2562 มาเรียบเรียงให้เหมาะแก่การศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยในอนาคต จะมีการจัดแปลเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนต่อไป

3. การประกวดฝีมือช่างไม้อนุรักษ์ระดับชาติ โดยเปิดรับสมัครช่างไม้ที่มีประสบการณ์และมีฝีมือจากสถาบันต่างๆ หรือช่างอิสระ ผ่านกระบวนการการคัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งช่างไม้อนุรักษ์ที่มีคุณภาพ และ 4. ปรับปรุงหลักสูตรช่างไม้อนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงานช่างอนุรักษ์ของกรมศิลปากรและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ มูลนิธิเอสซีจี มีความยินดีให้การสนับสนุน งบประมาณกรมศิลปากรในการจัดทำคู่มือมาตรฐานงานอนุรักษ์อิฐและปูน โดยใช้ฐานข้อมูล การอนุรักษ์โบราณสถานวัดกระจี เพื่อรองรับการบูรณะโบราณสถาน โดยเฉพาะ ใน จ.พระนครศรีอยุธยา และ แหล่งมรดกโลกของไทย พร้อมกันนี้ ยังเห็นว่า ควรมีการจัดทำรูปแบบบูรณะการอนุรักษ์โบราณสถานวัดกระจี ตามกระบวนการที่ถูกต้อง เพื่อเป็นบทเรียน และแนวทางในการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรต่อไป

“งานบูรณะโบราณสถานของกรมศิลปากร ขณะนี้มีมากขึ้น ดังนั้น จำเป็นต้องเพิ่มทักษะ ให้กับช่างฝีมือของกรมศิลปากรเอง รวมทั้งจะต้องสร้างมาตรฐานด้านงานช่างไม้ อิฐ ปูน ของบริษัทต่างๆ ที่เข้ามาร่วมงานกับกรมศิลปากร เพื่อให้ได้ช่างฝีมือที่มีความรู้ความสามารถในงานช่างเพื่อการอนุรักษ์ โดยจะต้องเข้ารับอบรม หรือ สอบวัดผล มีใบรับรองคุณภาพ โดยกรมศิลป์จะสร้างตัวชี้วัดของช่างในแต่ละบริษัทที่เข้ามารับงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามรูปแบบมาตรฐานสากล และไม่ให้รูปแบบการบูรณะผิดเพี้ยน” นายประทีป กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...