xs
xsm
sm
md
lg

ป่วยโควิด-19 รักษาฟรี แม้ไป รพ.เอกชน ชี้ใช้ประกันสุขภาพก่อน หากไม่มีค่อยเบิกตามเกณฑ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สบส.ย้ำป่วยโควิด-19 เข้าเกณฑ์ป่วยฉุกเฉิน ขอให้ไป รพ.ตามสิทธิการรักษาก่อน หากไป รพ.เอกขนให้ใช้สิทธิประกันสุขภาพเอกชนก่อน หากไม่มีก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ให้ รพ.เอกชนเก็บบิลไว้มาเบิกกับภาครัฐ หลัง สธ.ร่วมพาณิชย์ทำหลักเกณฑ์เบิกจ่ายเรียบร้อย โดยอาจเบิกจาก 3 กองทุนหรืองบกลาง

วันนี้ (18 มี.ค.) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการรักษาโรคโควิด-19 ในสถานพยาบาลเอกชนต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ ว่าการรักษาพยาบาลในสถานะยาบาลเอกชนด้วยโรคโควิด-19 สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน และมีผลบังคับเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 ในประกาศจะมีการกำหนดชื่อโรคและกำหนดว่าสถานพยาบาลภาคเอกชนทุกแห่งต้องมาช่วยกันระดมทรัพยากรมาช่วยดูแล และจัดทำระบบส่งต่อที่เป็นมาตรฐาน ขณะนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน สธ.ได้นัดหมายกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหารือกัน ซึ่งได้ข้อสรุปและนำเข้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ของ สธ.และมีมติถึงหลักการค่าใช้จ่ายในการรับบริการโรคโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชน ดังนี้

1. ให้ประชาชนใช้สิทธิกรณีโรคโควิด-19 ถือเป็นโรคติดต่ออันตาย และถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องได้รับการรักษาสถานพยาบาล โดยขอให้เลือกสถานพยาบาลตามสิทธิก่อน เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สิทธิสวัสดิการราชการ และหากจำเป็นหรือมีภาวะฉุกเฉินสามารถใช้สิทธิที่ใดก็ได้ รวมทั้งสถานพยาบาลเอกชน 2. เงื่อนไขค่าใช้จ่ายสำหรับสถานพยาบาลเอกชน คือ 1) ผู้ป่วยต่างชาติ ใช้สิทธิประกันสุขภาพเอกชนส่วนตัวที่มีอยู่ 2) คนไทย หากมีประกันสุขภาพเอกชนส่วนตัว ให้ใช้สิทธิประกันสุขภาพเอกชนส่วนตัว แต่หากไม่มีประกันสุขภาพเอกชนส่วนตัว ให้ใช้กลไกการจ่ายในแนวทางคล้ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โดยหารือกับทั้ง 3 กองทุนว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 3 กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือใช้งบกลาง ขณะนี้ สธ.และกระทรวงพาณิชย์ตั้งคณะทำงานยกร่างรายละเอียดแนวทางค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยโรคโควิด-19

“หากตรวจว่าป่วยเป็นโรคโควิด-19 ก็เข้าข่ายเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินทันที ทั้งนี้ ขอว่าเพื่อป้องกันการไปแออัดในบางที่ ขอให้กระจายไปใช้สิทธิตามสิทธิตัวเองก่อน แต่หากป่วยแล้วมีอาการรุนแรงหรือวิกฤตตามเกณฑ์สิทธิยูเซปก็สามารถใช้สิทธินี้ได้ ส่วนการไปสถานพยาบาลเอกชนควรไปเมื่อมีความจำเป็น ซึ่งหากมาใช้สถานพยาบาลเอกชน ก็จะใช้ตามสิทธิประกันสุขภาพเอกชนก่อน หากไม่มีขอให้สถานพยาบาลเอกชนเก็บบิลค่าใช้จ่ายไว้ และเมื่อหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายออกมาเรียบร้อยผ่านความเห็นของ ครม.แล้ว ก็ให้นำค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เก็บกับผู้ป่วย มาเก็บตามหลักเกณฑ์ ก็เป็นเรื่องที่บรรเทาภาวะความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในช่วงนี้ โดยยืนยันว่าผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย” นพ.ธเรศกล่าวกำลังโหลดความคิดเห็น...