xs
xsm
sm
md
lg

สบศ.ร่วมกับ 10 มหาวิทยาลัย โซว์นาฏศิลป์ไทย ลั่นคุมเข้มโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สบศ.ร่วมกับ 10 มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงานแลกความรู้-โซว์ศักยภาพนาฏศิลป์ไทย 20 มี.ค.นี้ พร้อมคุมเข้มโควิด-19 ตรวจคัดกรองวัดไข้ แจกหน้ากากอนามัย ตั้งเจลล้างมือ ป้องกันการแพร่ระบาด

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) เปิดเผยว่า สบศ.กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 20 มี.ค.63 ณ โรงละครวังหน้า ภายใต้หัวข้อ "นาฏศิลป์โลก นาฏศิลป์ไทย ก้าวไกล ยั่งยืน" เพื่อเผยแพร่ผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ของคณาจารย์ ผู้สร้างสรรค์งานอิสระ และนักศึกษาสู่สาธารณชน โดยนำความรู้และประสบการณ์สู่การพัฒนากระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของไทย ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการพัฒนางานนาฏศิลป์ของไทย โดยเฉพาะการอนุรักษ์ต้นแบบความเป็นไทยแบบดั้งเดิมให้คงอยู่ และพัฒนาทักษะการแสดงต่างๆ ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผสมผสานกับความร่วมสมัย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ ผู้สร้างสรรค์งาน และนักศึกษาที่จะพัฒนาผลงานนำเสนอในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ

"การประชุมครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนางานนาฎศิลป์ไทย และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างไรก็ตาม ตนได้มอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมมาตรการรองรับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น ได้แก่ การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบริเวณโดยรอบพื้นที่การจัดงาน มีการตรวจคัดกรองวัดไข้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนก่อนเข้าภายในพื้นที่จัดงาน แจกหน้ากากอนามัย และติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ยังจุดต่างๆ "นางนิภา กล่าว

ด้าน ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดี สบศ. กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้จะมีการนำผลงานที่แสดงถึงศักยภาพ และการพัฒนาด้านนาฎศิลป์ไทย ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษา 10 แห่งนำผลงานวิจัย และการแสดงต่างๆ มาจัดแสดงร่วมกับ สบศ. ได้แก่ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ม.พะเยา ม.นเรศวร ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ม.ราชมงคลธัญบุรี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา และม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยในช่วงเช้า จัดเสวนาและบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฎศิลป์ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานด้านนาฎศิลป์ และช่วงบ่ายเป็นการจัดแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ งานวิจัยสร้างสรรค์งานศิลปการแสดงแบบอยุธยาที่มีฟื้นท่าระบำและกระบวนท่าย้อนยุคมาจัดแสดงการออกแบบชุดนาฎศิลป์ไทยการแสดงระบำวานรเตียวเพชร อารยนาฎศิลป์โขนลิง และการแสดงนาฎยประดิษฐ์ที่เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะดั้งเดิมกับศิลปะร่วมสมัย ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมงาน โทรศัพท์ 0-2224-4704 ต่อ 601,120 สำหรับวันงานจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้างานตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น