xs
xsm
sm
md
lg

“สวนสุนันทา” แจง เหตุนักศึกษาเสียชีวิตไม่ใช่เพราะโควิด-19 โรงพยาบาลวินิจฉัย ยืนยันเกิดจากโรคประจำตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจง กรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ตรวจสอบข้อมูลทราบว่า นักศึกษาคนดังกล่าวได้เสียชีวิต เนื่องจากอวัยวะภายในล้มเหลวหลายระบบ ตามที่แพทย์โรงพยาบาลปัตตานี ได้วินิจฉัยมิใช่จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด

จากกรณีสังคมออนไลน์ต่างๆ ว่า มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้ส่งข้อความดังกล่าวนี้ต่อๆ กันไป สร้างความวิตกกังวลในสังคม แม้มหาวิทยาลัยจะได้มีมาตรการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเต็มกำลังอยู่แล้ว แต่ก็มีบุคคลภายนอก และผู้ปกครอง ติดต่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเข้ามาอย่างมากมาย ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาดังกล่าว ได้ตรวจสอบขัอเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว พบว่า นักศึกษาที่เสียชีวิตนั้น ไม่ได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากแต่เป็นการเสียชีวิตจากโรคประจำตัว

ล่าสุด วันนี้ (6 มี.ค.) ทาง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ว่า มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ข่าวนี้ได้ถูกส่งต่อๆ กันไป สร้างความหวั่นวิตกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสังคมภายนอกเป็นได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

ระบุว่า “ตนเองในฐานะรักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดีก็มิได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงและรายงานให้ทราบ ผลปรากฏว่า นักศึกษาคนดังกล่าวได้เสียชีวิตเนื่องจากอวัยวะภายในล้มเหลวหลายระบบ ตามที่แพทย์โรงพยาบาลปัตตานี ได้วินิจฉัย และปรากฏอยู่ในเอกสารใบมรณบัตรเลขที่ 0394397533 ของนักศึกษาผู้เสียชีวิตแล้ว จึงสรุปได้ว่า นักศึกษาคนดังกล่าว เสียชีวิตจากเหตุอื่น มิใช่จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด

และในส่วนของภาพรวมการเฝ้าระวังนั้น มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก กิจกรรมใดๆ สุ่มเสี่ยงต่อการติดหรือแพร่กระจายเชื้อ ก็ได้กำหนดให้เลื่อนออกไป หรืองดจัดกิจกรรม แต่ในส่วนของการเรียนการสอน การสอบวัดผล ก็ได้ให้คณะและวิทยาลัยต่างๆ เพิ่มมาตรการในการฆ่าเชื้อ การคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิทุกวัน ตลอดจนให้นักศึกษาและบุคลากรสวมหน้ากากอนามัยโดยตลอด บุคลากรหรือนักศึกษาที่มีอาการไม่สบาย ให้รีบพบแพทย์ทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์โดยเคร่งครัด วิธีปฏิบัติเหล่านี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดและดำเนินการอยู่แล้ว จึงขอให้มั่นใจว่า มร.สส. ได้ดำเนินการอย่างรัดกุมแน่นอน เพื่อสวัสดิภาพของนักศึกษา บุคลากร และสังคมในภาพรวมรักษาราชการอธิการบดี
มร.สส.กล่าวในที่สุด”
กำลังโหลดความคิดเห็น