xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ผนึก 13 ภาคีผลิตสื่อน้ำดี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วธ.จับมือ 13 ภาคืสร้างจริยธรรมผลิดสื่อน้ำดี ด้าน "ระวี" แนะประชาชนเลือกเสพสื่อหลัก

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ “การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์” กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ 13 ภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในวงธุรกิจโฆษณา ซึ่งถือว่าปัจจุบันมีบทบาทสำคัญต่อสังคม ทั้งด้านความคิด และพฤติกรรม โดยภาคีเครือข่ายจะมีบทบาทร่วมกันให้ข้อมูลและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการผลิตสื่อโฆษณาแก่บุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมโฆษณาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยมีระยะเวลาดำเนินงานระหว่างวันที่ 12 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 64

ส่วนกิจกรรมนี้มอบให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยองค์ความรู้จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา การพัฒนาร่างจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา การจัดอบรมให้กับนักวิชาชีพโฆษณาในส่วนกลางจำนวน 5 ครั้ง และต่างจังหวัด 4 ครั้งที่เชียงใหม่ สิงห์บุรี กระบี่ ขอนแก่น นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระบบ Thai MOOC ซึ่งมี 4 หลักสูตร คือ การสื่อสารโฆษณา โฆษณาสร้างสรรค์ โฆษณาปลอดภัย และความคาดหวังของสังคมต่อโฆษณา ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทะเบียนเรียนผ่านทางออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ทาง https://thaimooc.org/courses

นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กล่าวว่า ตนจะนำข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่างๆ ไปหารือกับสมาชิกของสมาคม ในปัจจุบันมีองค์กรสื่อ ที่ทำเว็บไซต์ข่าวจำนวน 28 แห่ง ซึ่งถือว่าเป็นเว็ปไซต์สื่อรายใหญ่ของไทย ในการผลิตข้อมูลและเนื้อหาข่าวสารที่ดีมีประโยชน์ช่วยพัฒนาสังคม เพื่อให้สอดรับกับสังคมยุคใหม่ที่ประชาชนให้สนใจเสพข้อมูลข่าวสารผ่านทางออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้จากสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ของประชาชนที่เข้ามาชมเว็บไซต์ของสมาชิกเฉลี่ยต่อวันกว่าร้อยละ 60 ถ้าหากนำเนื้อหาที่ดีใส่เข้าไปในสังคมออนไลน์ในรูปแบบที่น่าสนใจจะช่วยผลักดันให้คนหันมาสนใจเสพข่าวดีมากขึ้น สำหรับกรณีที่กราดยิง จ.นครราชสีมา ทางสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากได้มีการแจ้งถึงความไม่เหมาะสมของบางสื่อที่ได้นำเนื้อหาที่มีความสุ่มเสี่ยงมานำเสนอโดยขอให้ยกเลิกการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่ดีออกไป อย่างไรก็ตาม ก็ยอมรับว่ายังมีข้อผิดพลาดอยู่ ดังนั้น จึงต้องประชุมหารือกับสมาชิกและเครือข่ายเพื่อถอดบทเรียน และวางหลักเกณฑ์การทำงานรวมถึงผลิตเนื้อหาข่าวที่ดีป้อนสู่สังคม

"ปัจจุบันการผลิตข่าวออนไลน์ยังไม่มีใครกำกับดูแลเหมือนกรณีสื่อโทรทัศน์ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ากังวล แม้ที่ผ่านมา จะนโยบายสมาชิกจะต้องผลิตชิ้นงานสร้างสรรค์สังคมเป็นหลัก แต่เนื่องจากตัวแทนที่เข้ามาอยู่ในสมาคมเป็นนักธุรกิจ จะต้องใช้เวลาในการหารือ แต่หากมีอะไรที่ถูกร้องเรียนเข้ามาก็จะแจ้งองค์กรนั้นและจะแจ้งให้ไปพิจารณาว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของสมาคมหรือไม่ ถ้าผิดก็ลบเอาลง แต่ถ้าถูกต้องจะออกมาชี้แจง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องมีการถอดบทเรียนที่ต้องหารือร่วมกันเนื่องจากภูมิทัศน์ของดิจิทัลสื่ออนไลน์วันนี้ ประชาชนทุกคนเป็นสื่อเองได้ ดังนั้น เมื่อทุกคนเป็นสื่อได้คนก็จะเลือกในสิ่งที่ตนเองชอบ ไม่ใช่เลือกเชื่อสื่อ" นายระวี กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...