xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิต ออกมาตรการเข้มดูแลบุคลากร เด็กเล็ก - นศ.จีน และไทย ยับยั้งการแพร่ระบาดของ “ ไวรัสโคโรนา ”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและวิธีการปฏิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) ในนามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งที่มาเริ่มต้นที่เมืองอู่ฮั่น สาธารณประชาชนจีน ซึ่งมีการระบาดอย่างรวดเร็วและมีตัวเลขรายงานพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสดังกล่าว และพบตัวเลขมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความห่วงใยในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบุคลากร นักศึกษาไทย นักต่างชาติ ทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ลำปาง นครนายก หัวหิน และบุคลากรหน่วยงานความร่วมมือ (สถาบันขงจื่อ) จึงได้ออกประกาศมาตรการและวิธีการปฏิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) เพื่อให้บุคลากรคลายความกังวล และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง อาทิ
1. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่แออัด
2. ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการไอ จาม
3. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่
4. ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ
6. หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
7. ควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่ชุมชน

รศ.ดร.ศิโรจน์ ยังกล่าวอีกว่า มาตรการการดูแล นักศึกษาจีน ที่เข้ามาศึกษากับทางมหาวิทยาลัย สวนดุสิต ได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยอนุมัติให้เลื่อนเปิดเทอมเป็น วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 และหลังจากเดินทางกลับมาแล้ว ต้องรายงานตัวต่อมหาวิทยาลัยฯ ตรวจร่างกายและบันทึกประวัติ โดยมหาวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลวชิระ ให้มาดำเนินการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และจัดตารางสอนชดเชยให้กับนักศึกษาจีนภายหลัง ส่วนเด็กเล็ก-นักเรียน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ทุกศูนย์การศึกษา) เพิ่มมาตรการดูแลเป็นพิเศษ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ ส่งนักศึกษาพยาบาลให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเอง และอันตรายที่มาจากไวรัสโคโรนา เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักและดูแลบุตรหลานอย่างถูกต้อง และตั้งจุดตรวจคัดครองนักเรียนในทุกเช้าก่อนเข้าเรียน สำหรับมาตรด้านมาตรการการดูแลและยับยั้งการระบาดของไวรัสโคโรนา มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดเตรียม เจลล้างมือ เพื่อใช้ทำความสะอาดและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคประจำอาคาร และจุดต่างๆที่มีผู้สัญจร และได้เพิ่มการทำความสะอาดในห้องเรียน สำนักงาน ราวบันได ห้องน้ำ ลิฟท์โดยสาร ฯลฯ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและใช้เครื่องอบโอโซนหลังเลิกเรียน พร้อมทั้ง จัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ไว้บริการที่ห้องพยาบาล ซึ่งมหาวิทยาลัยจะติดตามและเฝ้าระวังโรคระบาดอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและระงับโอกาสการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนาอย่างสุดกำลัง จึงขอให้ติดตามข่าวสารและสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา จากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค http://ddc.moph.go.th และศึกษาวิธีการดูแลตัวเองในเบื้องต้น ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต


กำลังโหลดความคิดเห็น