xs
xsm
sm
md
lg

ดีเดย์ตรวจสุขภาพผู้ใช้แรงงานฟรี 14 รายการ นำร่องนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.แรงงาน ดีเดย์จัดตรวจสุขภาพเชิงรุกฟรี 14 รายการ ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ นำร่องนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี ก่อนขยายจัดในสถานประกอบการอื่นๆ เป็นของขวัญปีใหม่ 63

วันนี้ (16 ธ.ค.) ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี  ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธาน เปิดงานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ 2563 ว่า โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพแข็งแรง ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการเชิงรุก โดยร่วมกับสถานพยาบาลเข้าไปตรวจสุขภาพผู้ประกันตนภายในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองโรค ส่งผลให้เกิดกระบวนการดูแลสุขภาพที่ดี ในวันนี้เป็นความร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมสุขภาพให้กับผู้ประกันตน พร้อมผลักดันสถานประกอบการ และภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาโรคและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคเนื่องจากการทำงานและโรคไม่เนื่องจากการทำงาน อีกทั้งได้มีการปรับสภาพแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาล และสามารถลดจำนวนวันลางาน รวมทั้งลดอัตราการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ทำให้เกิดอันตราย พิการ และเสียชีวิตได้ กระทรวงแรงงานมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์ ระบบการบริการดูแลสุขภาพเชิงรุกในทุกมิติอันจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแรงงานไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นกำลังผลิตที่สำคัญ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ มีการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึง การจัดงานในโครงการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน ซึ่งส่วนหนึ่งคือการบริการส่งเสริมสุขภาพพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อจัดการโรคเรื้อรังกระตุ้นให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพฟรีและสนใจสภาวะสุขภาพมากขึ้น การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และโรงพยาบาลการุณเวช ปทุมธานี ดำเนินการจัดให้บริการตรวจสุขภาพ โดยมีเป้าหมายผู้ร่วมงาน จำนวน 400 คน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การปรับพฤติกรรมด้านสุขภาพเพื่อคุณภาพที่ดีของผู้ประกันตนโดยตรงเพื่อให้ได้รับการตรวจสุขภาพและสนใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น

สำหรับการตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ประกอบด้วย การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test (15 ปีขึ้นไป), การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข (30-55 ปีขึ้นไป), การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ (40-54 ปี) และการตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart (55 ปีขึ้นไป) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC (18-70 ปีขึ้นไป) และ ปัสสาวะ UA (55 ปีขึ้นไป)

การตรวจสารเคมีในเลือด ได้แก่ น้ำตาลในเลือด FBS (35-55 ปีขึ้นไป), การทำงานของไต Cr (55 ปีขึ้นไป), และไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL cholesterol (20 ปีขึ้นไป) รวมถึง การตรวจอื่นๆ ได้แก่ เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg (ผู้ที่เกิดก่อนปี 2535), มะเร็งปากมดลูก Pap Smear (30-55 ปีขึ้นไป), มะเร็งปากมดลูก Via (30-55 ปีขึ้นไป), เลือดในอุจจาระ FOBT (50 ปีขึ้นไป) และเอ็กซเรย์ปอด Chest X-ray (15 ปีขึ้นไป)


กำลังโหลดความคิดเห็น...