xs
xsm
sm
md
lg

"หม่อมเต่า" จัดของขวัญปีใหม่แรงงานไทย 5 ชิ้น ทั้งค่าจ้างขั้นต่ำ-เงินกู้-ตรวจสุขภาพ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"หม่อมเต่า" จัด 5 ของขวัญปีใหม่ 63 แรงงานไทย ให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่ม 5 – 6 บาททั่วประเทศ ให้เงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ให้เงินกู้แรงงานรับงานไปทำที่บ้านดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี เปิดอบรมภาษาอังกฤษฟรี ให้บริการซ่อมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า และจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 

วันนี้ (9 ธ.ค.) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวมอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้พี่น้องแรงงานไทย ว่า ปี 2563 กระทรวงแรงงานได้จัดเตรียมของขวัญภายใต้แนวคิด “พี่น้องแรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้ากับของขวัญปีใหม่ 2563” มากกว่าคำว่า “ให้”...ด้วยรักจากใจกระทรวงแรงงาน โดยของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้ มีจำนวน 5 ชิ้น ภายใต้แนวคิด “5 ให้” ประกอบด้วย 1. ให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้น 5-6 บาททั่วประเทศ ไม่เกิดผลกระทบต่อประเทศ ทั้งราคาสินค้า การค้าระหว่างประเทศ การส่งออก เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 ได้พิจารณาการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2563 มีมติให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นจำนวน 6 บาท ใน 9 จังหวัด คือ ชลบุรี ภูเก็ต ปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ส่วนที่เหลือ 68 จังหวัดจะปรับขึ้น 5 บาท จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 นี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน 

2.ให้เงินกู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าถึงบริการของกองทุน สามารถปลดหนี้สินนอกระบบ/หนี้บัตรเครดิต นำไปพัฒนารายได้ของตนเองและครอบครัว วงเงินงบประมาณโครงการ จำนวน 50,000,000 บาท วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินสหกรณ์ฯ ละไม่เกิน 10,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี ระยะส่งคืนสูงสุดไม่เกิน 5 ปี สามารถลดภาระอัตราดอกเบี้ยผู้ใช้แรงงานที่จ่ายให้สหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี 

3.ให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมร้อยละ 0 ต่อปี แก่แรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน งวดที่ 1 - 12 ร้อยละ 0 ต่อปี งวดที่ 13 ร้อยละ 3  ต่อปี กรอบวงเงินปล่อยกู้ 3,000,000 บาท รายบุคคลยื่นกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท รายกลุ่มไม่เกิน 200,000 บาท ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.2562 - 29 ก.พ. 2563  4.ให้ความรู้และให้บริการ เปิดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 30 – 60 ชั่วโมง จำนวน 1,440 คน และฟรีค่าแรงรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิด ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นไป  และ 5.ให้สุขภาพแข็งแรงด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ เชิงรุกโดยร่วมกับสถานพยาบาลเข้าไปตรวจสุขภาพผู้ประกันตนภายในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยจะเข้าตรวจสุขภาพเชิงรุกในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในเดือนมิถุนายน และนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการในเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองโรค ส่งผลให้เกิดกระบวนการดูแลสุขภาพที่ดี


กำลังโหลดความคิดเห็น...