xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมออกเกณฑ์คุณสมบัติ "หาบเร่แผงลอย" ช่วยคนรายได้น้อย ย้ำไม่กระทบทางเดิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กทม.ไฟเขียว "ถนนข้าวสาร" จุดผ่อนผันตั้งแผงขาย 9 โมง ถึงเที่ยงคืน ชง บช.น.เห็นชอบ เผยเตรียมออกหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทั่วกรุง ช่วยผู้มีรายได้น้อย ตั้งแผงไม่กระทบทางเท้าและถนน

วันนี้ (13 ธ.ค.) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นที่ กทม. ว่า การประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา 2 เรื่อง คือการขยายเวลาในการค้าของผู้ค้าถนนข้าวสาร โดยที่ประชุมมีมติอนุญาตให้ทำการค้าในเวลา 09.00-24.00 น. และอาจจะมีการส่งเสริมให้ถนนข้าวสารเป็นถนนแห่งวัฒนธรรม เปิดขายทุกวันจันทร์ โดยจะเร่งเสนอให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนวันที่ 22 ธ.ค. 2562 ซึ่งจะมีการเปิดตัวโครงการถนนคนเดินของรัฐบาลในระดับประเทศต่อไป โดยในปัจจุบันมีจำนวนผู้ค้าในถนนข้าวสารตามบัญชีสำรวจ พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้น 234 ราย ซึ่งมอบหมายให้สำนักเทศกิจเพิ่มเติมในเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ค้าให้เข้มข้นกว่าเดิม เน้นให้ประโยชน์กับผู้ที่มีรายได้น้อยได้ทำการค้า และไม่มีการผูกขาด โดยจะกำหนดเป็นช่วงเวลาในการถือครองแผงค้า เมื่อครบระยะเวลาก็จะมีการจับสลากใหม่เพื่อความเป็นธรรม โดยอาจจะพิจารณาจากผู้ค้ารายเดิมที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบถนนข้าวสารก่อน

นายสกลธี กล่าวว่า นอกจากนี้ได้พิจารณาจุดผ่อนผันในพื้นที่ กทม.อื่นเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งผู้ค้าต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพตามที่ กทม.กำหนด เช่น เมื่อตั้งแผงค้าแล้วต้องเหลือความกว้างทางเท้าไม่น้อยกว่า 2 เมตร ไม่กระทบกับการจราจร หรือคนที่สัญจรบนทางเท้า มีความสะอาด มีรูปแบบร้านค้าที่สวยงามเหมาะสมกับภูมิทัศน์ และต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆ โดยอาจจะพิจารณาจากการมีบัตรสวัสดิการของรัฐ หรือพิจารณาจากการเสียภาษี รวมถึงการปรับราคาค่าธรรมเนียมแผงให้เหมาะสมกับทำเลที่ตั้ง เป็นต้น โดยมอบหมายให้สำนักเทศกิจจัดตั้งคณะอนุกรรมการเร่งด่วนเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยใน กทม. ซึ่งจะมีการเชิญทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ตัวแทนผู้ค้า สื่อมวลชน ภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงยกร่างคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครขึ้นใหม่ ซึ่งคำสั่งเดิมแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กรุงเทพมหานครตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...