xs
xsm
sm
md
lg

WHO ชมไทยบังคับใช้ "ซองบุหรี่แบบเรียบ" ประเทศแรกในเอเชีย ลดสิงห์อมควัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมควบคุมโรค เผยองค์การอนามัยโลก ชื่นชมไทยออก กม.ซองบุหรี่แบบเรียบ ประเทศแรกในเอเชีย บังคับบุหรี่ทุกยี่ห้อที่ขายต้องใช้รูปแบบและสีเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ชี้นโยบายควบคุมยาสูบไทยเข้มแข็ง

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า ในการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ Plain (Standardized) Packaging ซึ่งจัดโดยสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีผู้แทนประเทศต่างๆ ทั่วโลก และผู้แทนสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกเข้าร่วม ในที่ประชุมต่างชื่นชมรัฐบาลไทย โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเพื่อการควบคุมยาสูบ และกำหนดให้บุหรี่ซิกาแรตทุกยี่ห้อที่วางขายในประเทศไทยใช้รูปแบบและสีเดียวกัน ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมาถือเป็นประเทศแรกของทวีปเอเชีย ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการลดการสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจยาสูบใช้พื้นที่บนซองบุหรี่เป็นสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ ยังช่วยทำให้ภาพคำเตือนพิษภัยบุหรี่มีความชัดเจนและสื่อสารเตือนภัยกับประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

"มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก WHO – FCTC ที่มีภาคีสมาชิก 181 ประเทศทั่วโลก ดังนั้น กรมควบคุมโรค จึงขอแจ้งไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศว่า ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป บุหรี่ซิกาแรตที่จะขายได้จะต้องอยู่ในซองรูปแบบใหม่เท่านั้น หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าร้านค้าปลีกใดมีการขายบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบเก่า ร้านค้าจะมีความผิดฐานขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 38 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560" นพ.สุวรรณชัย กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...