xs
xsm
sm
md
lg

สช.ร่อนหนังสือถึง "กรุงเทพคริสเตียน" ถอดถอนแต่งตั้ง ผอ.-ผจก.ผิดระเบียบ จี้แก้ไขใน 15 วัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สช.ร่อนหนังสือถึง ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน ชี้ ถอดถอน ผอ.-ผจก.ร.ร.ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เหตุมติลงโทษให้ปลดออก ไล่ออก ไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาต ขณะที่การแต่งตั้ง ผอ.และผจก.ร.ร.คนใหม่ ไม่เป้นไปตามตราสารจัดตั้ง สั่งทบทวนแก้ไขให้ถูกต้องใน 15 วัน

วันนี้ (7 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งด่วนที่สุด ที่ ศธ 0211.3/17968 ลงวันที่ 6 พ.ย. 2562 เรื่องการถอดถอนและแต่งตั้ง ตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้จัดการ ถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยระบุว่า จากการที่ ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนฯ ได้รายงานการถอดถอนนายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ จากผู้อำนวยการ และแต่งตั้ง นายบรรจง ชมภูวงศ์ เป็นผู้อำนวยการแทน และถอดถอนนายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี จากผู้จัดการ และแต่งตั้งนายชยันต์ หิรัญพันธุ์ เป็นผู้จัดการ เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในฐานะผู้อนุญาตตามกฎหมายได้ตรวจสอบและพิจารณาเห็นว่า

1.การถอดถอนนายศุภกิจและนายวัชรพงษ์ จากกรณีการซื้อกิจการและที่ดิน ร.ร.บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา ตามคำสั่งลงโทษของคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรา 37 พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 ซึ่งผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอน คือ มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้รับใบอนุญาต มติขององค์กรอื่นจะมาบังคับใช้ไม่ได้ 

2.การแต่งตั้งนายบรรจงและนายชยันต์ พบว่าไม่เป็นไปตามตราสารจัดตั้งของโรงเรียน ซึ่งหมายรวมถึงข้อบังคับของสภาคริสตจักรฯ ด้วย โดยบุคลากรสามารถต่ออายุการทำงานหลังเกษียณได้ปีต่อปี และการต่ออายุต้องอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และต้องต่อในตำแหน่งเดิม แต่นายบรรจงและนายชยันต์มีอายุเกิน 65 ปี และไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในหน้าที่เดิม การปฏิบัติจึงไม่เป้นไปตามตราสารจัดตั้ง เพื่อให้การถอดถอนและแต่งตั้งผู้อำนวยการและผู้จัดการร.ร.เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย จึงให้ผู้รับใบอนุญาตทบทวนและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายใน 15 วัน และรายงานมาที่เลขาธิการ กช.รับทราบโดยด่วนที่สุด


กำลังโหลดความคิดเห็น...