xs
xsm
sm
md
lg

"หม่อมเต่า" สั่งช่วยลูกจ้าง "บอดี้ แฟชั่น" เลิกจ้างไม่ได้รับค่าชดเชยกว่า 300 ชีวิต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"หม่อมเต่า" สั่งช่วยลูกจ้าง "บอดี้ แฟชั่น" สมุทรปราการ กว่า 300 คน ถูกนายจ้สงเลิกจ้าง โดยไม่ได้รับค่าชดเชย หลังปฏิเสธโอนย้ายไปทำงานบริษัทใหม่ พนักงานตรวจแรงงานรับคำร้องแล้ว

วันนี้ (31 ต.ค.) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ได้มีผู้แทนลูกจ้างบริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนประมาณ 100 คน เดินทางมาที่กระทรวงแรงงานเพื่อยื่นร้องเรียนกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงนายจ้าง โดยโอนลูกจ้างของบริษัทฯ ไปเป็นพนักงานบริษัทบริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด แต่มีลูกจ้างจำนวน 333 คน ไม่ประสงค์โอนย้ายไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างรายใหม่ จึงยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอความช่วยเหลือให้บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เลิกจ้างและจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่า ทั้งนี้ ตนรู้สึกห่วงใยพี่น้องแรงงานทั้ง 333 คน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างแรงงาน จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เร่งดำเนินการไปพบนายจ้างและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทันที พร้อมทั้งให้กรมการจัดหางาน (กกจ.) จัดหาตำแหน่งงานว่าง ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสมุทรปราการ 4,246 ตำแหน่ง และอีก 76,000 ตำแหน่งทั่วประเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ให้การฝึกอาชีพให้กับลูกจ้างที่สนใจที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ และให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ดูแลในเรื่องสิทธิประโยชน์ในฐานะเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมด้วย

นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดี กสร. กล่าวว่า จากการนำเจ้าหน้าที่พร้อมตัวแทนลูกจ้างลงพื้นที่เพื่อพบกับนายจ้าง ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ จากการพูดคุยนายจ้างได้แจ้งว่า ได้เลิกจ้างลูกจ้างตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2562 และจะไม่จ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง โดยได้แจ้งเป็นหนังสือและส่งให้ลูกจ้างเป็นรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม กสร. ได้ชี้แจงสิทธิตามกฎหมายและขั้นตอนในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าชดเชยจากนายจ้างโดยลูกจ้างสามารถใช้สิทธิได้ 2 ช่องทาง คือ ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน หรือยื่นคำฟ้องต่อศาลแรงงาน ซึ่งลูกจ้างประสงค์จะใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานในวันที่ 31 ต.ค. ซึ่งกสร. ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปร่วมกับพนักงานตรวจแรงงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับคำร้องจากลูกจ้าง และได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งให้ดำเนินการวินิจฉัยโดยเร็วที่สุด


กำลังโหลดความคิดเห็น...