xs
xsm
sm
md
lg

เผยสถานที่เก็บรักษา “พระเมรุมาศ-พระจิตกาธาน-งานศิลป์ต่างๆ” ดำเนินการสมพระเกียรติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บอร์ดฯ รับทราบรื้อถอนพระเมรุมาศ อาคารประกอบและภูมิทัศน์เสร็จสมบูรณ์ นำไปก่อสร้างอาคารจัดแสดง ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ ปทุมธานี บางส่วนเก็บรักษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านนิทรรศการจัดแสดงที่พระที่นั่งพิมานจักรี-พระราชวังพญาไท “พระจิตกาธาน” ประดิษฐานโรงราชรถ งานประติมากรรม จิตรกรรม ประณีตศิลป์เก็บรักษาสำนักช่างสิบหมู่ เผยดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ - เก็บรักษาอย่างดี

วันนี้ (6 มิ.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรื้อถอนพระเมรุมาศ อาคารประกอบพระเมรุมาศและภูมิทัศน์ ครั้งที่ 1/2561 กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานจาก กรมศิลปากร ในเรื่องการดำเนินงานรื้อถอน/ย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบและพระเมรุมาศและภูมิทัศน์ รวมทั้งงานจัดเก็บบอร์ดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้ 1.งานนิทรรศการจาก พระที่นั่งทรงธรรมได้นำมาจัดแสดง ณ พระที่นั่งพิมานจักรี ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 พระราชวังพญาไท กรุงเทพฯ 2. พระจิตกาธาน นำไปประดิษฐาน ณ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ 3. งานประติมากรรม จิตรกรรมและงานประณีตศิลป์นำไปจัดเก็บรักษา ณ สำนักช่าง สิบหมู่ ต.ศาลายา จ.นครปฐม และหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ งานประติมากรรม จิตรกรรม และงานประณีตศิลป์ ส่วนหนึ่งจะนำไปจัดแสดงภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จ.ปทุมธานี ซึ่งกรมศิลปากร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสร้างอาคารดังกล่าว และอีกส่วนหนึ่งจะจัดสร้างอาคารจัดเก็บไว้ที่สำนักช่างสิบหมู่เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มาชมและศึกษาเรียนรู้

4. การรื้อย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบและภูมิทัศน์ ประกอบด้วย 4.1 การรื้อย้ายเพื่อการก่อสร้างประกอบด้วยพระที่นั่งทรงธรรม 1หลัง ทิม ทับเกษตร ด้านทิศเหนือ 2 หลัง และพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และศาลาลูกขุน 1 จำนวน 4 หลัง นำไปก่อสร้างอาคารจัดแสดงนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ บริเวณหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 4.2 การรื้อย้ายเพื่อจัดเก็บรักษา ประกอบด้วยพระเมรุมาศ ศาลาลูกขุน 2 จำนวน 2 หลัง ศาลาลูกขุน 3 จำนวน 5 หลัง ทิม ทับเกษตรด้านทิศใต้ 2 หลัง พลับพลายกสนามหลวง 1 หลัง พลับพลาหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ 1 หลังและเกยลา ซึ่งทั้งหมดได้นำไปจัดเก็บรักษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

4.3 งานรื้อย้ายภูมิทัศน์ ประกอบด้วย พันธุ์ไม้พร้อมกระถางส่งมอบและจัดเก็บวังสวนกุหลาบ กรุงเทพฯ พระราชวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จ.ปทุมธานี และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 4.4 งานพื้นดาดแข็ง (พื้นซีเมนต์บล็อก) นำไปจัดเก็บรักษา ณ สำนักช่างสิบหมู่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จ.ปทุมธานีและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ 4.5 การรื้อย้ายเพื่อสลายวัสดุก่อสร้างดำเนินการด้วยวิธีการเผาในเตาเผาให้ถูกต้องตามกระบวนการเผาและในกรณีที่วัสดุดังกล่าวไม่สามารถย่อยสลายได้ จะดำเนินการด้วยวิธีฝังกลบ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมศิลปากรได้ดำเนินการรื้อถอนพระเมรุมาศ อาคารประกอบพระเมรุมาศและภูมิทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมศิลปากรได้ดำเนินการอย่างสมพระเกียรติและมีการเก็บรักษาเป็นอย่างดีตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม กรมศิลปากรได้ส่งมอบพื้นที่ท้องสนามหลวงคืนให้แก่กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วกำลังโหลดความคิดเห็น