xs
xsm
sm
md
lg

คลังชะลอระเบียบ “ลูกจ้าง” แพทย์ชนบทยกเลิกบุกทำเนียบ ยันต้องแก้ระเบียบเงินบำรุง สธ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


คลังชะลอระเบียบจ้าง “ลูกจ้าง” เชิญทุกกระทรวงเกี่ยวข้องรับฟังความเห็น แพทย์ชนบทพอใจไม่บุก “คลัง - ทำเนียบ” แล้ววันที่ 1 มิ.ย. นี้ ยันระเบียบเงินบำรุง สธ. ต้องตัดข้อ 10 ส่วนผูกพันกับ ก.คลัง ออก ด้านเครือข่ายลูกจ้าง 20 องค์กร ยันเดินหน้าเรียกร้องสิทธิสวัสดิการลูกจ้างราชการ - ลูกจางเหมาบริการ

วันนี้ (31 พ.ค.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถึงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่า ในส่วนของฝั่ง สธ. มี 5 ฝ่าย คือ ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และชมรมแพทย์ชนบท ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า เมื่อระเบียบทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน จึงขอระงับการใช้ระเบียบไปก่อน โดยช่วงบ่ายวันเดียวกัน รมว.คลัง จะเชิญทุกฝ่าย ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ และชมรมแพทย์ชนบท มาทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น ซึ่งถือว่าดี จะได้ทราบแผนบริหารจัดการชัดเจน ส่วนระเบียบเงินบำรุงของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ก็ต้องมาหารือว่า สิ่งใดทำให้เกิดความคล่องตัวและสามารถตรวจสอบได้ ก็สามารถปรับได้ ตามสิ่งที่ควรจะเป็นตามหลักการ ทั้งนี้ ระเบียบคลังไม่ได้ตั้งใจไปคุมอะไรใคร แต่เพื่อทำให้เกิดความมีวินัยในการจ้างบุคลากร มีการวางแผนบุคลากร ก็จะทำให้เกิดความคล่องตัว ไม่ใช่ขัดข้อง ดังนั้น เมื่อไม่ใช้ระเบียบนี้ก็ใช้ของเดิมต่อไป และจ้างงานได้ตามเดิม

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวถึงการปรับแก้ระเบียบเงินบำรุงของกระทรวงสาธารณสุข ว่า จะมีการหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาว่าจะปรับแก้อย่างไรให้เหมาะสม ซึ่งก็จะดำเนินการโดยเร็วที่สุด ดังนั้น จากนี้ขอให้บุคลากรในสังกัดสบายใจได้ เรื่องการจ้างงานไม่กระทบแน่นอน

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น ในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า จากการหารือกระทรวงการคลังประกาศ ว่า จะมีการแขวนระเบียบดังกล่าว หรือชะลอการใช้ เนื่องจากรับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อผลออกมาเป็นเช่นนี้ ก็ต้องให้เกียรติ รมว.คลัง และปลัดคลัง โดยจะยังไม่เดินทางมาที่กระทรวการคลังในวันที 1 มิ.ย. นี้ แต่ก็ต้องรอดูว่า จะมีการดำเนินการอย่างไร โดยเฉพาะในส่วนของการปรับแก้ระเบียบเงินบำรุงของกระทรวงสาธารณสุข ในข้อ 10 ที่ระบุว่า การกำหนดกรอบอัตราและค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจากเงินบำรุง ต้องผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง รวมทั้งการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน หรือเงินตอบแทนพิเศษ หรือการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต้องผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ซึ่งต้องตัดออก เพราะจะกลายเป็นว่า มีเพียงกระทรวงเดียวที่ยังแขวนเรื่องการว่าจ้างให้อยู่ที่กระทรวงการคลัง ซึ่งคิดว่าใช้เวลาปรับส่วนนี้แค่ 1 เดือนก็เพียงพอ แต่หากสุดท้ายไม่แก้ไขอีก คราวนี้พวกเราคงไม่ต้องมาที่กระทรวงการคลัง หรือไปร้องกระทรวงสาธารณสุข แต่เราจะขอไปร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาลแทน ส่วนการขึ้นป้ายคัดค้านที่หน้าโรงพยาบาลจะยุติหรือไม่ ตนคงไปสั่งแต่ละโรงพยาบาลไม่ได้ ขึ้นอยู่กับพวกเขา แต่เมื่อทราบข่าวแล้วก็น่าจะทยอยเอาลง สำหรับ รพ.ชุมแพ ได้เอาลงแล้ว

นายโอสถ สุวรรณ์เศวต ประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท.) กล่าวว่า พอใจกับผลการหารือ แต่ทาง สสลท. ยังมีการขับเคลื่อนเรื่องขอให้มีการจ้างลูกจ้างด้วยเงินงบประมาณต่อไป ซึ่งก่อนหน้านี้ สธ.ระบุว่า จะใช้เวลาในการแก้ปัญหานี้ภายใน 3 เดือน และล่าสุด วันที่ 1 มิ.ย. นี้ จะมีการหารือร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง ซึ่งมี พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวง เข้าร่วมและตนก็เข้าร่วมเช่นกัน

ด้าน นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มเครือข่ายองค์กรลูกจ้างกว่า 20 องค์กรและอีก 2 สหภาพ คือ สหภาพการพยาบาลแห่งประเทศไทย และสหภาพข้าราชการและคนทำงานภาครัฐ ยังคงยืนยันเหมือนเดิมที่จะเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้กับลูกจ้างส่วนราชการทุกคน เพราะแม้กระทรวงการคลังจะออกชะลอระเบียบ แต่ไม่ได้มีผลในเรื่องการเพิ่มสิทธิสวัสดิการ จึงจะไปเรียกร้อง โดย 1. ขอให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง เพราะชะลอหรือแขวน ไม่ได้หมายถึงว่ายกเลิกการใช้ 2. ให้ลูกจ้างส่วนราชการทุกคนได้รับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนเงินทดแทน และ 3. ให้หน่วยงานรัฐมีการจ้างลูกจ้างโดยอิสระ ตามกรอบความจำเป็น โดยกระทรวง ทบวง กรมสามารถจ้างได้ ก็จะย้อนไปยังระเบียบกระทรวงการคลังที่ยังไม่ยกเลิก ทางลูกจ้างก็ยังมีความกังวลอยู่ดี นอกจากนี้ เรื่องลูกจ้างเหมาบริการ ซึ่งก็ทำงานเหมือนลูกจ้างทั่วไป แต่ถูกจ้างผิดประเภท ทำให้ไม่ได้สิทธิสวัสดิการ ไม่ได้เข้ากองทุนประกันสังคม ไม่ได้สิทธิจากกองทุนเงินทดแทน ซึ่งร่าง พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. ... ที่จะประกาศใช้ภายใน ธ.ค. นี้ จะครอบคลุมลูกจ้างส่วนราชการหมด ยกเว้นลูกจ้างที่ถูกจ้างผิดประเภท จึงจะทำหนังสือร้องไปยังนายกรัฐมนตรี ให้ประกาศเป็นนโยบายและให้พวกเขาถูกจ้างงานอย่างเหมาะสม และได้สิทธิสวัสดิการเหมือนลูกจ้างทั่วไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...