xs
xsm
sm
md
lg

กรมวิทย์ทำชุดทดสอบแพ้ยา “โรคเกาต์” ใช้ได้ทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมวิทย์ทำชุดทดสอบอาการแพ้ยาโรคเกาต์ ใช้ได้ทั่วประเทศ ช่วยคนไข้รู้ตัวแพ้ยาหรือไม่ ชี้หากแพ้รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

วันนี้ (28 มี.ค.) ที่อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 และมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2561 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) รวม 7 รางวัล ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านสาธารณสุขที่มีความก้าวหน้ามากมาย ซึ่งมีผลงานน่าสนใจต่างๆ เช่น การตรวจยีนแพ้ยา โดยกรมวิทย์ทำเป็นชุดทดสอบใช้ได้ทั่วประเทศ เช่น การทดสอบอาการแพ้จากการกินยาโรคเกาต์ เพราะหากมีอาการแพ้จะส่งผลให้ผื่นขึ้น ผิวหนังลอก และหากรุนแรงจะเสียชีวิตได้ แต่หากทดสอบก่อนก็จะป้องกันปัญหาการแพ้ยาได้ ซึ่งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็รับเข้าไปในการตรวจการแพ้ยาดังกล่าว เพื่อดูแลคนทั่วประเทศด้วย นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับปัญหายาปฏิชีวนะ หากรับประทานมากๆ ก็จะทำให้เกิดการดื้อยามาก และต่อไปก็จะหายาในการใช้ได้ยากมาก ไม่ใช่แค่ดื้อยาในคน แต่ในสัตว์ก็มี ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์ฯ ก็ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ร่วมมือกันอยู่ในการติดตามการใช้ยา เพื่อลดปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะด้วย

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า งานประชุมวิชาการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0” เป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ในปีนี้มีนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการจำนวน 172 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิชาการ สาขานวัตกรรมด้านโรค 48 เรื่อง สาขานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค 56 เรื่อง สาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 60 เรื่อง และสาขา Medical Science Symposium 8 เรื่อง นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะมาบรรยายพิเศษ เพื่อเป็นการให้มุมมองด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยอีกด้วย

นพ.สุขุม กล่าวว่า ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ยังได้มีการมอบรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2561 และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) รวม 7 รางวัล โดยรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2561 ได้แก่ เภสัชกรหญิง อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ ท่านมีผลงานเด่นเป็นผู้ริเริ่มและพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล และริเริ่มบทบาทการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้ออกแบบระบบ จัดทำข้อกำหนดและแนวทางการยื่นคำขอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ห้องปฏิบัติการที่ขอรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก ที่ได้รับการรับรองไปแล้วจำนวน 500 แห่งทั่วประเทศ และร้องขอการรับรองเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ อีกทั้งยังได้พัฒนางานรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการมาโดยตลอด จนได้รับการรับรองจากองค์การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการนานาชาติ ทั้งระดับภูมิภาค APLAC และ ระดับโลก ILAC

“สำหรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 2 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง สูตรมะนาวผงยูโรไลม์ลดระดับอัลบูมินในปัสสาวะที่เป็นตัวบ่งชี้การเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคนิ่วไต โดยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง การพัฒนาอนุภาคซิลิกานาโนฟลูออเรสเซนต์ติดฉลากแอนติบอดีแบบควบคุมทิศทางสำหรับการตรวจจับมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย ดร.สุวัสสา บำรุงทรัพย์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 2 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การตรวจเอ็ม.อาร์.ไอ.หัวใจ (Cardiac MRI) โดย พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง ไซโตโครม พี 450 : การแปลงรูปทางชีวภาพและวิถีการควบคุม โดย รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 2 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการธาลัสซีเมียแบบไร้รอยต่อ โดย ดร.ยุพิน โจ้แปง ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง ระบบควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วในโรงพยาบาลบ้านหมอ และ รพ.สต.ในเครือข่ายสุขภาพอำเภอ โดย นายต่อศักดิ์ ตาวงศ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านหมอ จ.สระบุรี” นพ.สุขุม กล่าวกำลังโหลดความคิดเห็น