xs
sm
md
lg

สสจ.นครศรีฯ ยันผู้รับเหมาสร้างอาคาร รพ.ไม่เสร็จจริง พร้อมสอบ “2 หมอ“” ปมสินบน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สจ.นครศรีธรรมราช (ภาพจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง)
นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช ชี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร รพ. ไม่แล้วเสร็จจริง มีการยกเลิกสญญาจ้าง และให้จ่ายค่าปรับ ไม่เกี่ยวโยกโย้ไม่ยอมเซ็นรับงาน แต่พร้อมตั้งสอบ “2 หมอ” หลังผู้รับเหมากล่าวเรียกรับสินบน ด้านอดีต นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช เปิดข้อมูล อาคารต้องเสร็จ 1 ก.ค. 59 ก่อนยืดเวลาให้ตามระเบียบจนถึง 3 ม.ค. 60 ก็ยังไม่เสร็จ

จากกรณีผู้รับเหมาก่อสร้างออกมาร้องเรียนหลังเข้ารับก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งก่อสร้างเสร็จตามสัญญา แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างกลับไม่เซ็นชื่อรับงาน ทำให้ไม่ได้ค่าจ้างงวดสุดท้ายอีก 17 ล้านบาท และกรรมการท่านหนึ่งที่เป็นแพทย์ ได้เรียกรับเงิน 2 ล้านบาท มิเช่นนั้น บริษัทจะถูกปรับฐานก่อสร้างไม่เสร็จ ขณะที่กรรมการอีกคนที่เป็นนายช่างโยธาชำนาญงาน กองแบบแผน ขอให้ซื้อรถยนต์ปาเจโร่อีก 1 คัน

วันนี้ (13 มี.ค.) นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) นครศรีธรรมราช กล่าวถึงเรื่องนี้ ว่า หลังจากมีผู้ออกมาร้องเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการแยกประเด็นตรวจสอบตามที่ผู้รับเหมาได้ร้องเรียนผ่านสื่อ 3 ประเด็น ได้แก่ 1. การเรียกรับสินบน ซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าเป็นแพทย์ 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางอีก 1 ท่านนั้น ตนได้อาศัยอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนายแพทย์ทั้ง 2 ท่านแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่ที่มาจากส่วนกลางทราบว่าทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นกัน 2. กรณีอ้างว่ามีการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วแต่ไม่มีการตรวจรับงานนั้น จากการตรวจสอบหนังสือการตรวจรับงานระบุเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560 พบว่า การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จทำให้ นพ.บัญชา ค้าของ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช ในขณะนั้น จึงดำเนินการยกเลิกสัญญา และขอสงวนสิทธิในการปรับ ซึ่งเรื่องนี้ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจน และทางผู้รับเหมาเขาก็ยอมรับเรื่องนี้ ส่วนที่ออกมาร้องนั้นอาจจะมีข้อมูลคลาดเคลื่อนอะไรหรือไม่

“หนังสือการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560 นั้น เป็นการตรวจรับงานเมื่อของรอบเมื่อ ก.ย. 2560 ก็พบว่ายังไม่แล้วเสร็จ นพ.บัญชา จึงได้ยกเลิกสัญญาและของสงวนสิทธิในการปรับ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ นอกจากนี้ จากการที่ผมและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไปตรวจสอบการก่อสร้างอาคารดังกล่าวของโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2561 ก็พบว่า การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จจริง" นพ.ไพศาล กล่าวและว่า 3. ผู้รับเหมามีการระบุอ้างว่าทางโรงพยาบาลมีการขอใช้พื้นที่ก่อนการสร้างแล้วเสร็จ ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการทำข้อตกลงกันระหว่างโรงพยาบาลกับผู้รับเหมาและได้ผ่านการเห็นชอบจากทุกฝ่าย โดยพื้นที่ที่ใช้สอยไม่ได้กระทบต่อการก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด และได้มีการลงหนังสือผ่านความเห็นชอบเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว เพราะเปิดให้บริการชั้นล่างๆ แต่ส่วนที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนั้นอยู่ชั้นบนๆ จึงไม่กระทบต่อการก่อสร้างแน่นอน อย่างไรก็ตาม การสอบครั้งนี้แม้บางส่วนจะมีหลักฐานชัดเจนแต่เพื่อให้เกียรติกับผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องเข้ามาก็จะให้มีการดำเนินการตรวจสอบด้วย

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า กรมฯ ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งทาง พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดี สบส. ก็มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างไร ก็คงต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยในการตรวจสอบคาดว่าคงตรวจสอบเรื่องมีการเรียกรับจริงหรือไม่ และตรวจสอบเรื่องของการรับงาน แต่เท่าที่ทราบจากพื้นที่คือการก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จจริง และมีการเรียกค่าปรับจำนวนมากกับผู้รับเหมา

ด้าน นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ข้อเท็จจริงการสร้างอาคารโรงพยาบาลดังกล่าวนั้น ได้รับงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มา 50 กว่าล้านบาท ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2554 แต่ประสบปัญหาผู้รับเหมารายแรกทิ้งงาน จึงมีการประกวดราคารายใหม่ ซึ่งก็ได้ผู้รับเหมารายปัจจุบัน โดยตนเข้ามารับตำแหน่ง นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช เมื่อช่วงปลายๆ ปี 2559 ก็เห็นว่ามีประชาชนร้องเรียนว่าสร้างตึกไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจากการตรวจสอบจริงๆ แล้วอาคารดังกล่าวจะต้องสร้างเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 1 ก.ค. 2559 แต่จากการปรับแบบ รวมถึงการประสบปัญหาอุทกภัยอะไรต่างๆ ก็มีการยืดเวลาในการก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาตามระเบียบ ซึ่งวันสุดท้ายที่งานจะต้องเสร็จคือวันที่ 3 ม.ค. 2560 แต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ จนกระทั่งถึง ส.ค. 2560 ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งระหว่างนี้ก็มีการส่งหนังสือไปยังผู้รับเหมาถึง 3 ครั้ง เพื่อให้ตอบกลับว่ายินดีที่จะทำต่อหรือไม่ จะรับผิดชอบส่วนค่าปรับหรือไม่ เขาก็ยินดีรับผิดชอบ แต่ก็ยังล่วงเลยไม่แล้วเสร็จจนกรรมการตรวจการจ้างลงความเห็นว่าให้ยกเลิกสัญญา สำหรับงานที่ยังไม่แล้วเสร็จนั้นเป้นงานในส่วนงวดสุดท้าย ซึ่งเรื่องของโครงสร้างอาคารนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อย เหลือแต่งานระบบแอร์ การวางระบบอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ทำไปได้เพียง 20 - 30% เท่านั้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...