xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ชวนไหว้พระ 10 วัด เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


วธ.ชวนชาวพุทธไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาลฟรี
เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2561

วันนี้ (31 ธ.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หน่วยงานภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนร่วมเดินทางไปไหว้พระ ๑๐ วัด เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) ได้จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ที่สำคัญได้ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.) จัดกิจกรรมไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบุรพมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์
ที่ทรงเลื่อมใสและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

อีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงธรรมะ ส่งผลให้ชีวิตและครอบครัวประสบความสุข
ความเจริญรุ่งเรือง ได้มีโอกาสไปไหว้พระร่วมกับครอบครัว เพื่อทำกุศลร่วมกันในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยประชาชน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ในการเดินทางไปไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล ซึ่งในวัดที่เกี่ยวข้องในราชวงศ์จักรี ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และ วัดวชิรธรรมสาธิต อย่างไรก็ตาม ได้รับความร่วมมือจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริการรถโดยสารปรับอากาศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ศน. จัดเจ้าหน้าที่ประจำวัดทั้ง ๑๐ วัด
เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับประชาชนที่มาร่วมไหว้พระ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล สามารถสอบถามรายละเอียดกิจกรรม เส้นทางการเดินรถ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๒๘ หรือเว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th
กำลังโหลดความคิดเห็น