xs
xsm
sm
md
lg

พุทธศาสนิกชนเมืองกรุงเก่าร่วมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ภาคกลาง- พุทธศาสนิกชน หลายจังหวัดในภาคกลาง ร่วมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 
เวลา 22.00 น. วันนี้( 31 ธ.ค.) บรรยากาศบริเวณวัดใหญ่ชัยมงคล  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีประชาชนนับพันคนมาเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี พร้อมร่วมฟังธรรมเทศนา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาเข้าวัดปฏิบัติธรรม  เสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิต โดยมี พระครูสิริชัยมงคล รักษาการเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นประธานฝ่าย ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นมา

สำหรับช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 นี้  ทางจังหวัดฯ ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ และวัดกว่า 500 แห่งในพื้นที่ จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี  

เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ในบรรยากาศเรียบง่าย สงบสุข ร่มเย็นเป็นกุศล ซึ่งทุกปีจะมีประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ  เจริญจิตภาวนา  ร่วมกันทำความดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จำนวนมาก

ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสน้อมนำหลักธรรมคำสอนประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต ด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่เน้นความพอเพียง ความเรียบง่าย และให้คุณค่าต่อจิตใจ เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต ตลอดปี 2561 นี้

นครปฐม

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561

เวลา 22.00 น. ที่บริเวณหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย

ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้น พระสงฆ์นำพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ให้มีความสงบสุขร่มเย็นตลอดปีใหม่นี้

หลังจากนั้น พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ในวาระขึ้นปีใหม่ พร้อมลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมากร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีจนถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2561

กำลังโหลดความคิดเห็น