xs
xsm
sm
md
lg

ดันลูกจ้าง “ประมงทะเล” เงินเดือน 12,000 บาท บวกค่าที่พัก-อาหาร-รักษา-ประกันชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมการจัดหางาน จับมือสมาคมประมงฯ ผลักดันจ่ายค่าจ้าง 12,000 บาทต่อเดือน ให้กับแรงงานในกิจการประมงทะเล พร้อมจัดสวัสดิการ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ ระบุให้ชัดในสัญญาจ้าง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใย และเห็นความสำคัญของแรงงานในภาคประมงที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ จึงได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเร่งรัดดำเนินการหารือผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงสภาพการจ้าง และการทำงาน พร้อมจัดสวัสดิการทุกรูปแบบให้กับแรงงานในภาคประมง เพื่อจูงใจให้แรงงานที่ทำงานในกิจการประมงทะเล โดยเฉพาะแรงงานไทยไม่ต้องห่างครอบครัวไปลงเรือประมงในต่างแดน ดังนั้น กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จึงร่วมมือกับสมาคมประมงแห่งประเทศไทย ผลักดันให้มีการปรับสภาพการจ้างงานเพื่อจูงใจแรงงานไทยหันมาทำงานในกิจการประมงทะเล เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายมีข้อยุติร่วมกันว่าจะจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเป็นรายเดือนๆละ 12,000 บาท พร้อมกับจัดสวัสดิการด้านที่พัก อาหาร การรักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันสังคม รวมทั้งประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ ให้กับแรงงานภาคประมงอีกด้วย โดยจะต้องมีการทำสัญญาจ้างที่กำหนดอัตราค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับแรงงาน

นายอนันต์ชัย กล่าวว่า การปรับสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ จะช่วยให้แรงงานไทยมีรายได้ที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตการทำงาน และจะช่วยจูงใจให้แรงงานไทยไม่ปฏิเสธงานประมง และไม่ต้องใช้ชีวิตบนท้องทะเลในต่างแดน หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อรายละเอียด หรือสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694
กำลังโหลดความคิดเห็น...