xs
xsm
sm
md
lg

ศน.จัดประกวดร้องเพลงวันวิสาขบูชา ปลูกจิตสำนึกดีแก่เด็ก เยาวชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ศน. จัดประกวดร้องเพลงวันวิสาขบูชา เพื่อสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกที่ดีแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน เตรียมเผยแพร่คลิปการประกวดผ่านสื่อออนไลน์ ปลุกกระแสสืบทอดพระพุทธศาสนาวันนี้ (12 พ.ค.) ที่โรงละครแห่งชาติ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศีลธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน : ประกวดขับร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก โดย นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญสากลของโลก ซึ่งชาวพุทธทั่วโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา ในส่วนของ ศน. นอกจากร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชา ปี 2559 วันที่ 14 - 20 พ.ค. 2559 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง แล้วยังมีกิจกรรมสำคัญ คือ ประกวดขับร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรมวันวิสาขบูชาด้วย

นับเป็นปีแรกที่จัดให้มีการประกวดขับร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรมวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แสดงออกถึงความเคารพ ศรัทธา และความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ก่อให้เกิดการปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีสติ และ สมาธิที่ดี เพราะผู้ขับร้องจะได้คิดและน้อมใจถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สำคัญ ยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีของคนทุกเพศ ทุกวัยด้วย อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประกวดเสร็จสิ้น ศน. จะจัดส่งคลิปวิดีโอการประกวดเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ และจัดส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการตื่นตัวในการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

อธิบดี ศน. กล่าวว่า เพลงวันวิสาขบูชา ประพันธ์โดยพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นเพลงที่มีสาระเกี่ยวกับวันวิสาขาบูชาอย่างครบถ้วน
กำลังโหลดความคิดเห็น...