xs
xsm
sm
md
lg

กรมศิลป์อนุรักษ์ภาพฟิล์มกระจก สมัย ร.4

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมศิลป์เตรียมจัดพิมพ์สมุดภาพจดหมายเหตุจากฟิล์มกระจก ภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ปลายรัชกาลที่ 4 คาดจัดพิมพ์พฤษภาคมนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ค้นคว้าและอนุรักษ์ฟิล์มกระจกโบกราณ

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สืบเนื่องจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก ซึ่งเป็นเอกสารจดหมายเหตุที่ให้ข้อมูลในลักษณะภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะนี้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้คัดเลือกภาพถ่าย จำนวน 158 ภาพ มาจัดหมวดหมู่และจัดทำคำอธิบายภาพ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายโบราณมาให้ความรู้และคำปรึกษาในการตีความและให้สาระของภาพ คาดว่าจะจัดพิมพ์ได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

นายอนันต์ กล่าวว่า การเก็บข้อมูลฟิล์มกระจกต้นฉบับที่รวบรวมและเก็บรักษาไว้ในคลังเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ทั้งสิ้น 39,829 แผ่น เป็นฟิล์มกระจก ที่เดิมเก็บรักษาอยู่ในหอพระสมุดวชิรญาณ ประกอบด้วย ฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิรญาณ (หวญ) ฟิล์มกระจกชุดภาพส่วนพระองค์สมเด็จกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน (สบ.47) ฟิล์มกระจกชุดการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) และฟิล์มกระจกชุดกรมแผนที่ทหาร (ผท) พบว่า แต่ละแผ่นมีอายุยาวนาน มีสภาพเปราะบาง ง่ายต่อการชำรุด และเห็นว่าหากให้บริการด้วยการสัมผัสฟิล์มกระจกโดยตรง อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหาย ดังนั้น สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จึงเร่งนำเข้าฐานข้อมูลภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกในระบบอินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ให้ฟิล์มกระจกมีสภาพที่สมบูรณ์ โดยได้ดำเนินการนำภาพฟิล์มกระจกเข้าสู่ฐานข้อมูลแล้วจำนวน 4,149 แผ่น แล้ว และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ค้นคว้าใช้บริการภาพจากฟิล์มกระจกได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่กำลังโหลดความคิดเห็น...