xs
xsm
sm
md
lg

พศ.เล็งเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาสงฆ์ 19 กุมภานี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พศ. เผยร่าง พ.ร.บ. การศึกษาสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เล็งเสนอ มส. 19 ก.พ. นี้

นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาพระปริยัติธรรม โดยมี พระพรหมมุนี (สุชินอคคฺชิโน) แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธาน เมื่อวานนี้ (10 ก.พ.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม ตามที่คณะอนุกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งมี พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการ มส. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเสนอ โดยร่างพ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว จะมีทั้งหมด 24 มาตรา แยกเป็น 3 แผนก ได้แก่ 1. แผนกบาลีสนามหลวง 2. แผนกธรรมสนามหลวง และ 3. แผนกสามัญศึกษา โดยเนื้อหาจะครอบคลุมการจัดการศึกษาคณะสงฆ์ ทั้งการบริหารงบประมาณ การรับรองสถานะครูในการศึกษาพระปริยัติธรรม และการดูแลสวัสดิการให้แก่บุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งระบบ

นายบุญเลิศ กล่าวว่า การกลั่นกรองร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ดำเนินการมา 5 ครั้งแล้ว โดยมีผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกา มาช่วยยกร่างปรับปรุงเนื้อหารายละเอียดของร่างพ.ร.บ. ดังกล่าว ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ดังนั้น เมื่อทางคณะกรรมการจัดทำร่าง เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้แล้ว กองพุทธศาสนศึกษา ก็จะนำเสนอต่อที่ประชุม มส. พิจารณา คาดว่าจะเสนอทันวันที่ 19 ก.พ. นี้ ถ้าหาก มส. เห็นชอบแล้ว พศ. จะเสนอร่าง พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม ต่อ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ. เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่กำลังโหลดความคิดเห็น...