xs
xsm
sm
md
lg

สธ.ตั้งหอจดหมายเหตุสุขภาพไทย รับมอบเอกสารสำคัญจาก “หมอนัดดา” ปรมาจารย์คุมวัณโรค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สธ. ตั้งหอจดหมายเหตุสุขภาพไทย ครบรอบ 100 ปี หวังเป็นแหล่งรวมมรดกทางประวัติศาสตร์สุขภาพ เผย มีกว่า 7 แสนชิ้น พร้อมรับมอบเอกสารสำคัญประวัติศาสตร์การสาธารณสุขจาก “หมอนัดดา” ปรมาจารย์ควบคุมวัณโรค

วันนี้ (5 ม.ค.) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวการจัดตั้งหอจดหมายเหตุสุขภาพไทย ในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ปี 2561 เพื่อรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุขภาพ การแพทย์และการสาธารณสุขไทย พร้อมรับมอบเอกสารสำคัญประวัติศาสตร์ ซึ่ง นพ.นัดดา ศรียาภัย อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้มีคุณูปการต่อการแพทย์สาธารณสุขไทย ได้รวบรวมไว้ตลอดชีวิต

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการทำงานด้านบริหารจัดการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุด้านสุขภาพ โดยทำการปรับปรุงอาคารคลังและพัสดุ เพื่อจัดตั้งหอจดหมายเหตุสุขภาพไทยขึ้น ในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ในปี 2561 โดยมีพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ระเบียบว่าด้วยการส่งเอกสารที่พ้นวาระการใช้งานแล้ว ให้กับหอจดหมายเหตุแห่งชาติประกอบการดำเนินการครั้งนี้ เน้นย้ำความสำคัญของภารกิจในระดับชาติ และเพื่อให้สะดวกต่อการรวบรวมและอนุรักษ์เอกสารสำคัญและวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สุขภาพ การแพทย์และการสาธารณสุขไทย ซึ่งขณะนี้หอจดหมายเหตุสุขภาพ ได้รวบรวมเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไว้แล้วกว่า 7 แสนชิ้น เป็นภาพ 2 แสนชิ้น เอกสาร 5 แสนชิ้น

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ขอเชิญชวนบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ มอบหลักฐานและเอกสารด้านสาธารณสุขให้กับหอจดหมายเหตุสุขภาพไทย เพื่อเป็นแหล่งความรู้และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สุขภาพ แสดงวิวัฒนาการสาธารณสุขตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบบทเรียนประวัติศาสตร์สาธารณสุข ให้เกิดวิธีการรักษาทางการแพทย์ใหม่ ๆ ที่ทำให้คนไทยปลอดโรคได้ รวมทั้งให้บุคลากรสาธารณสุขเกิดความภาคภูมิใจและการบุกเบิกสร้างสรรค์สาธารณสุขไทย ซึ่งเป็นผลมาจากความทุ่มเทของคนรุ่นก่อน ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข สามารถมอบได้ที่ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคาร 10 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี บำราศนราดูร โทรศัพท์ 0 2951 1009

นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับเอกสารที่ นพ.นัดดา ศรียาภัย มอบให้หอจดหมายเหตุสุขภาพ ประกอบด้วย อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ เช่น แท่นพิมพ์ เลนส์ สไลด์ ภาพยนตร์กว่า 200 ม้วน สมุดบันทึก ตำราเรียนแพทย์ ใบลานแพทย์แผนไทย กว่า 30 กล่อง ซึ่งหอจดหมายเหตุสุขภาพไทยจะเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ ให้มีสภาพสมบูรณ์ เกิดความชำรุดเสียหายน้อยที่สุด โดย นพ.นัดดา มีบทบาทสำคัญและมีคุณูปการในด้านการทำงานควบคุมและป้องกันวัณโรคตลอดช่วงเวลาการทำงานตั้งแต่ปี 2490 จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตในปี 2557 จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็น “ปรมาจารย์ด้านการควบคุมวัณโรคของประเทศไทย” ท่านเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ เป็นแพทย์เชี่ยวชาญเรื่องการควบคุมและดูแลรักษาโรควัณโรคมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย และได้รับการยอมรับอย่างสูงในวงการวิชาการด้านวัณโรคในระดับประเทศและนานาชาติ

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...