xs
xsm
sm
md
lg

โปรแกรมออกกำลังกาย “ธาราบำบัด” ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อผู้สูงอายุอ้วนเข่าเสื่อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ ชลบุรี ชู “ธาราบำบัด” จัดโปรแกรมออกกำลังกาย ร่วมเครื่องมือสร้างเสริมกล้ามเนื้อในน้ำแห่งแรกในไทย ช่วยฟื้นฟูผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมและมีภาวะอ้วน พบช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อต้นขา ลดอาการปวดเข่าได้ดี เร่งขยายผลใช้ในไทยและอาเซียน ห่วงคนไทยเป็นโรคข้อเสื่อมมากกว่า 6 ล้านคน คาดแนวโน้มสูง

วันนี้ (14 ก.ย.) ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี  นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ดูรูปแบบการใช้ “ธาราบำบัด” เพื่อพัฒนารูปแบบบำบัดฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ป่วยข้อเข่าเสื่อมและมีภาวะอ้วน ว่า โรคข้อเสื่อม เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในคนสูงอายุทุกเชื้อชาติ พบได้ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ข้อมูลล่าสุดในปี 2553 พบคนไทยป่วยโรคข้อเสื่อมกว่า 6 ล้านคน มากที่สุดคือข้อเข่า เนื่องจากเป็นอวัยวะที่แบกรับน้ำหนักตัวโดยตรงทำหน้าที่เคลื่อนไหวเกือบตลอดเวลา พบในผู้หญิงมากกว่าชาย 2 - 3 เท่าตัว คาดว่าผู้ป่วยโรคนี้จะเพิ่มขึ้นมาก จากปัญหาโรคอ้วนผลการวิจัยทั่วโลก ยืนยันตรงกันพบมีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อเข่าเสื่อมถึง 1.4 เท่าตัว โดยผู้หญิงเสี่ยง 4.37 เท่าตัว และผู้ชายเสี่ยง 2.7 เท่าตัว ซึ่งขณะนี้ผลสำรวจทั่วประเทศไทยมีคนอ้วนประมาณ 16 ล้านคน มากเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน หากไม่เร่งควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คาดว่า ในอนาคตจะพบผู้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจึงได้มอบหมายให้ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ ศึกษาวิจัยรูปแบบการบริการฟื้นสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเสื่อมและมีน้ำหนักตัวมาก เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบจัดบริการฟื้นฟูที่เหมาะสม ในการบำบัดอาการปวด ลดน้ำหนักตัว ชะลอความเสื่อมข้อเข่า เพื่อรองรับการจัดบริการในสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้มีผู้สูงอายุถึง 10 ล้านคน

นพ.ศักดิ์ชัย ถิรวิทยาคม ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯ กล่าวว่า การออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่ข้อเข้าเสื่อมและน้ำหนักตัวมาก ที่ผ่านมายังไม่มีรูปแบบที่เหมาะสม โรงพยาบาลจึงได้พัฒนาหลักการบำบัดรักษาด้วยน้ำ หรือธาราบำบัด (Hydrotherapy) ซึ่งเป็นแห่งแรกที่ได้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและมีภาวะอ้วนขึ้น และได้นำมาใช้จนถึงทุกวันนี้ด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายร่วมกับเครื่องมือที่เสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อในน้ำหลักการใช้น้ำบำบัดคือการใช้มวลน้ำอุ้มน้ำหนักตัวแทน และใช้ความอุ่นของน้ำสร้างความสุขสบาย โดยใช้น้ำอุ่น อุณหภูมิความร้อน 30 - 34 องศาเซลเซียส เมื่อน้ำอยู่ในระดับเสมอไหล่ มวลน้ำจะอุ้มพยุงน้ำหนักตัว น้ำหนักตัวจะเหลือเพียงร้อยละ 10 ข้อเข่าไม่ต้องรับน้ำหนักตัวและแรงกระแทก ร่างกายเคลื่อนไหวดีขึ้น ความอุ่นของน้ำจะช่วยกล้ามเนื้อผ่อนคลายได้เกือบทุกส่วน เอื้อให้การเคลื่อนไหวของร่างกายได้มากขึ้น และไม่เจ็บปวด สามารถบริหารกล้ามเนื้อ สร้างความแข็งแรงและทนทานมากขึ้น

ผลการศึกษาวิจัยผู้สูงอายุที่เป็นโรคนี้ จำนวน 40 คน โดยสหวิชาชีพ ประกอบด้วยแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักสรีรวิทยาการออกกำลังกาย พยาบาล และนักจิตวิทยาคลินิก ให้ออกกำลังกายในน้ำ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที ผลพบว่า สามารถเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อที่แขน หลังและขาแข็งแรงขึ้น ลดอาการปวดของข้อเข่าอย่างได้ผลดี ประชาชนพึงพอใจ ร้อยละ 82  ปัจจุบัน รพ. กำลังพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านธาราบำบัดให้ผู้ปฏิบัติงานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุในภูมิภาคอาเซียน และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยเทคนิคนี้ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เช่น รพ.แม่ลาว จ.เชียงราย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี และนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัดทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ” นพ.ศักดิ์ชัย กล่าว

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่กำลังโหลดความคิดเห็น...