xs
xsm
sm
md
lg

ยูเนสโก ห่วงวัยรุ่นหลุดระบบการศึกษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ยูเนสโก ห่วงวัยรุ่นหลุดระบบการศึกษาพุ่ง เด็กประถม 250 ล้านคน ขาดทักษะการรู้หนังสือ แนะทุกประเทศลงทุนเพิ่ม ด้าน ศธ. ส่งเสริมคนไทยรู้หนังสือ เพราะเป็นกำลังพัฒนาชาติ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2558 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ว่า การรู้หนังสือเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนของทุกประเทศ และเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ที่ประชานทุกคนพึงได้รับ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แต่จากรายงานองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ระบุว่า ยังมีผู้ใหญ่กว่า 757 ล้านคนทั่วโลก ไม่สามารถอ่านเขียน หรือคิดเลขได้ โดย 2 ใน 3 ของจำนวนดังกล่าวเป็นสตรี ซึ่งรัฐบาลไทย ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้ของคนในชาติ โดยกำหนดนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

“นายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริมให้คนไทยรู้หนังสือ จากข้อมูลเดิม พบว่า ยังมีเด็ก ป.3 และ ป.4 หลายแห่ง ยังอ่านเขียนไม่คล่อง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ปรับระบบการเรียนการสอน จากรายงานเบื้องต้นพบว่า ดีขึ้น แต่ก็ต้องรอดูผลการวัดประเมินผลที่ชัดเจนอีกครั้ง ในส่วนที่ กศน. ดำเนินการ เท่าที่ดูมีความก้าวหน้ากว่าในประเทศอื่น ๆ มาก เหลือแต่ประสิทธิภาพและคุณภาพ ที่ต้องมาดูรายละเอียดว่าทำอย่างไรจะเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครู ในการเพิ่มโอกาสให้คนที่มาเรียน กศน. ให้ได้มากที่สุด ซึ่งคนเหล่านี้จะอยู่ในกลุ่มวัยทำงานอายุ 20 - 30 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ เพราะจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้” พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว

นายกวาง โจว คิม ผู้อำนวยการยูเนสโก กรุงเทพฯ อ่านสารของนางอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ตอนหนึ่งว่า ความก้าวหน้าในการรู้หนังสือยังเป็นความท้าทาย ตั้งแต่ปี 2543 จำนวนเด็กวัยรุ่นที่อยู่นอกระบบโรงเรียนทั่วโลกกำลังเพิ่มจำนวนสูงขึ้นถึง 124 ล้านคน และยังพบว่า เด็กวัยประถมศึกษา ถึง 250 ล้านคน ขาดทักษะการรู้หนังสือขั้นพื้นฐานที่ดีพอ แม้ว่าจะยังอยู่ในระบบโรงเรียนก็ตาม ซึ่งเราไม่สามารถให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้อีก เพราะฉะนั้น จำเป็นต้องลงทุนให้มากขึ้น พร้อมทั้งนำนโยบายสู่การปฏิบัติด้านการรู้หนังสือที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยใช้กลไกเชิงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการผนึกกำลังของนโยบายทุกด้านที่สำคัญต่อการสร้างสังคม

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่กำลังโหลดความคิดเห็น...