xs
xsm
sm
md
lg

ฝากผอ.ลดขนาดห้องเรียน 48 คนต่อห้อง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สพฐ.ประชุมเตรียมการรับเด็กปี 59 “กมล” ย้ำเด็กทุกคนต้องได้เข้าสู่ระบบการศึกษา-ฝากหาแนวทางลดขนาดห้องเรียน เหลือ 48 คนสนองนโยบาย ศธ.

วันนี้ (26 มิ.ย.) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาทิศทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ว่า เชิญผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง มาหารือเพื่อวางแนวทางและกำหนดมาตรการการรับนักเรียนร่วมกันก่อนประกาศนโยบายการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2559 โดยหลักการจะดำเนินการเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2558 แต่ได้เน้นย้ำให้คำนึง 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1.ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน รวมถึงเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้เข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง และขอให้โรงเรียนดังช่วยพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนสหวิทยาเขตเพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กเชื่อมั่น 2.เตรียมการปรับลดขนาดห้องเรียน เนื่องจาก ศธ. ต้องการให้มีขนาดที่เหมาะสมไม่ใหญ่เกินไป จะได้จัดการเรียนการสอนได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ3.ให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

“ขนาดห้องเรียน ได้หารือกันว่าจะดำเนินการเช่นไรได้บ้าง เพราะก่อนหน้านี้ สพฐ.ได้กำหนดเป็นนโยบายขอให้โรงเรียนปรับลดจำนวนนักเรียนอย่างน้อย 2 คนต่อ ฉะนั้นในปี 2559 จะเหลือ 48 คนจากเดิม 50 คน ในกรณีทุกคนเห็นร่วมกันกำหนดไว้ในประกาศ สพฐ.เพื่อให้ทุกโรงเรียนต้องยึดถือปฏิบัติตาม แต่หากที่ประชุมเห็นว่ายังไม่สามารถทำได้ในปีการศึกษา 2559 อาจขอความร่วมมือทำในเฉพาะบางแห่งที่พร้อม ส่วนที่เหลือให้คงจำนวนเดิมไว้ก่อน”นายกมล กล่าว ว่าสพฐ.จะนำข้อสรุปที่ได้ไปพิจารณาวางแนวทางประกาศเป็นนโยบายรับนักเรียนต่อไป

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...