xs
xsm
sm
md
lg

“ยงยุทธ” ชูหมอครอบครัวส่งสุขภาพดีถึงบ้าน เล็งประสานมหาดไทยหนุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“ยงยุทธ” ชูทีมหมอครอบครัวช่วยนำสุขภาพดีส่งตรงถึงบ้าน เล็งประสานกระทรวงมหาดไทยสนับสนุน “รัชตะ” เผยมีทีมหมอครอบครัวแล้วกว่า 6 หมื่นทีม

วันนี้ (12 ก.ค.) นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังติดตามการดำเนินงานทีมหมอครอบครัวที่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข ว่าทีมหมอครอบครัวเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องเร่งดำเนินการ เป็นข้อต่อที่นำชาวบ้านสู่ระบบรักษาพยาบาล ช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้ โดย สธ.ดำเนินงานมาระยะหนึ่งแล้ว และพัฒนาจนเป็นระบบทั่วประเทศ ดูแลสุขภาพประชาชนตลอดช่วงวัยชีวิต ปีแรกเน้นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต ดูแลทุกมิติ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ การดำเนินงานทีมหมอครอบครัวจะประสบผลสำเร็จต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยราชการอื่น ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมมือจัดบริการพื้นฐานด้านสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และนักบริบาลชุมชน ที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ต้องการภาวะพึ่งพิงในชุมชน นับเป็นทีมที่ “นำสุขภาพดีส่งตรงถึงบ้าน” ความร่วมมือของหน่วยราชการ ท้องถิ่น และภาคประชาชนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่น เช่น การปรับปรุงที่พักอาศัย การจ่ายค่าตอบแทนนักบริบาลชุมชน เตรียมประสานกระทรวงมหาดไทย สนับสนุน “ทีมหมอครอบครัว”

ด้าน ศ.นพ.รัชตะกล่าวว่า นโยบาย “ทีมหมอครอบครัว” มีลักษณะสำคัญในการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เป็นบริการเชิงรุกในชุมชน 2. ดูแลทุกมิติ 3. ดูแลทุกกลุ่มวัย 4. ทำงานร่วมกันเป็นทีม ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด 5. บริการแบบไร้รอยต่อ และ 6. สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดบริการ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทำหน้าที่ให้บริการสุขภาพ ให้คำปรึกษา ประสานการเยี่ยมให้บริการสุขภาพที่บ้านร่วมกับ อสม.และนักบริบาลชุมชน และเครือข่ายองค์กรอื่นๆ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้งประสานการส่งต่อไปยังโรงพยาบาล ส่วนแพทย์ที่โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป เป็นที่ปรึกษา และเข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อให้เกิดการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ขณะนี้มีทีมหมอครอบครัวทั่วประเทศ 6 หมื่นกว่าทีม เป็นการทำงานรูปแบบใหม่ ไม่ได้มุ่งเพียงการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล แต่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนเพื่อการดูแลประชาชนในครอบครัวที่ตนเองรับผิดชอบ

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่กำลังโหลดความคิดเห็น