xs
xsm
sm
md
lg

“ณรงค์” หนุน กศน.ยกร่าง พ.ร.บ.ใหม่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


“ณรงค์” แนะ กศน.ยกร่าง พ.ร.บ.ใหม่ ยกเลิกของเดิม ระบุ พ.ร.บ.ใหม่มีความแตกต่างหลายประเด็น พร้อมเห็นชอบโรดแมปและยุทธศาสตร์ กศน.

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการชุดใหม่ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้นำเสนอร่าง พ.ร.บ. การศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ... ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมมาจาก พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่มีความแตกต่างจากของเดิมมากในหลายมาตรา โดยที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางและมอบให้สำนักงาน กศน.กลับไปพิจารณาว่าควรยกร่างเป็นกฎหมายฉบับใหม่ หรือจะเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิมซึ่งมีความแตกต่างกันในระยะเวลาของการเสนอกฎหมาย แต่โดยส่วนตัวตนเห็นว่าควรจะจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ และยกเลิกของเดิมจะดีกว่า

พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการโรดแมปปฏิรูป กศน.เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. 2559-2563 ที่มีเจตนารมณ์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ร่วมเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนากำลังคนของประเทศ รวมถึงเห็นชอบยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ทั้ง 15 ยุทธศาสตร์ แต่ได้มอบให้สำนักงาน กศน. นำข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงในแผนยุทธศาสตร์ด้วย

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...