xs
xsm
sm
md
lg

“ศิริราช-ภูมิพล-ศูนย์การแพทย์กรุงเทพ” ผ่าน รพ.คุณภาพก้าวหน้า 3 แห่งแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

สรพ. รับรองคุณภาพสถานพยาบาลปี 57 เพิ่มกว่า 100 แห่ง ต่ออายุอีก 120 แห่ง ส่งผล รพ. รัฐ ได้รับการรับรองครอบคลุม 50% เอกชน 10% ตั้งเป้าปี 58 เพิ่มการครอบคลุม รพ. รัฐ เป็น 60% เผยใช้เกณฑ์รับรองแบบใหม่ A HA หรือขั้นก้าวหน้า ผ่านแล้ว 3 แห่ง “ศิริราช - ภูมิพล - ศูนย์การแพทย์กรุงเทพ”

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กล่าวว่า ในปี 2557 สรพ. ได้รับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตามระบวนการ HA ครั้งแรกรวมกว่า 100 แห่ง และอนุมัติต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลอีก 120 แห่ง โดยเข้ารับใบรับรองคุณภาพฯภายในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 16 “จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ” จัดโดย สรพ. ทำให้ขณะนี้มีสถานพยาบาลภาครัฐ ทั้งสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และส่วนราชการอื่นๆ เช่น กทม. กระทรวงกลาโหม และมหาวิทยาลัย ผ่านการรับรองคุณภาพจาก สรพ. แล้วประมาณ 50% ภาคเอกชนราว 10% ส่วนในปี 2558 ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มการครอบคลุมการรับรองคุณภาพในส่วนของสถานพยาบาลภาครัฐให้ได้อีก 10% เพื่อให้มียอดรวมเป็น 60%

นพ.อนุวัฒน์ กล่าวว่า จากเดิมเกณฑ์รับรองคุณภาพสถานพยาบาลจะเป็นบันได 3 ขั้นตามกระบวนการ HA หากผ่านขั้นที่ 3 จะได้รับการรับรองคุณภาพสถานยาบาล HA แต่เมื่อปี 2557 สรพ. ได้พิจารณาเพิ่มเกณฑ์การประเมินขั้นที่ 4 เรียกว่า การรับรองขั้นก้าวหน้า หรือ เอเอชเอ (Advanced HA : A HA) มีเกณฑ์การประเมิน อาทิ รักษาคนไข้หาย ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสถานพยาบาลที่ต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความชัดเจนในแนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพของประเทศ โดยมีสถานพยาบาลผ่านการรับรองในขั้นนี้แล้ว 3 แห่ง ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.ภูมิพล และ ศูนย์การแพทย์กรุงเทพ

“สรพ. ยังรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในรูปแบบการประเมินเฉพาะโรค/ระบบ(Disease Specific Certification : DSC) เพื่อให้สถานพยาบาลที่มีความโดดเด่นเฉพาะโรคสามารถยื่นขอรับรองคุณภาพแบบนี้ได้ โดยได้ดำเนินการเปิดการรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) แล้ว ซึ่งในปี 2557 มีสถานพยาบาลผ่านการรับรอง จำนวน 12 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเพิ่มการรับรองเฉพาะโรคในสาขาอื่นๆ ด้วย อาทิ การปลูกถ่ายอวัยวะ ผ่าตัดข้อเข่า และเอชไอวี เป็นต้น ซึ่งการเปิดให้การรับรองหลากหลายรูปแบบ จะทำให้สถานพยาบาลแห่งหนึ่งมีโอกาสที่จะได้รับการรับรองคุณภาพหลายรูปแบบ หากมีความพร้อมและคุณภาพ เป็นการสร้างความภาคภูมิให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากร” ผอ.สรพ. กล่าว

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...