xs
xsm
sm
md
lg

แปรงฟันไม่ดีแต่เด็ก สะสมฟันผุยันแก่ ก่อโรคปริทันต์ ฟันร่วงหมดปาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

เด็กไทยอายุ 3 ปี ฟันผุ 52% พบแปรงฟันไม่ดีตั้งแต่เด็ก สะสมฟันผุยันสูงอายุ ต้นตอโรคปริทันต์ ฟันร่วงหมดปาก เร่งส่งเสริมแม่แปรงฟันให้ลูกตั้งแต่ฟันน้ำนมเริ่มขึ้นซี่แรก ฝึกทักษะแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียน พัฒนาชมรมผู้สูงอายุดูแลช่องปาก พัฒนา รพ.สต. จัดบริการ
ภาพจาก www.ldcdental.com
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า วันที่ 20 มี.ค. ของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขโลก ซึ่งสถานการณ์ฟันผุทั่วโลกขณะนี้ องค์การอนามัยโลกสำรวจเมื่อปี 2555 พบว่า เด็กวัยเรียนฟันผุร้อยละ 60 - 90 ผู้ใหญ่ฟันผุเกือบ 100% ในกลุ่มอายุ 35 - 44 ปี ประสบปัญหาโรคเหงือกอักเสบขั้นรุนแรงร้อยละ 15 - 20 โรคนี้ส่งผลให้เกิดการสูญเสียฟันได้ สำหรับประเทศไทย ผลสำรวจของสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยปี 2555 พบเด็กอายุ 3 ปี ฟันน้ำนมผุร้อยละ 52 เด็กวัยเรียนมีฟันแท้ผุร้อยละ 52 ผู้สูงอายุฟันผุร้อยละ 97 และสูญเสียฟันทั้งปากร้อยละ 7 ซึ่งเป็นผลมาจากการมีฟันผุสะสมมาตั้งแต่เด็กในจำนวนนี้ไม่ได้รับการรักษาถึงร้อยละ 48 นอกจากนี้ ผู้สูงอายุเป็นโรคปริทันต์ร้อยละ 32 ทำให้มีโอกาสสูญเสียฟันเพิ่มขึ้น

การแก้ไขปัญหา ปี 2558 สธ. จะรณรงค์ให้ประชาชนทุกวัยทุกเขตสุขภาพ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้ไหมขัดฟันหรือแปรงซอกฟันตามความจำเป็น เพื่อลดปัญหาฟันผุและโรคปริทันต์ ส่งเสริมให้แม่แปรงฟันให้ลูกตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกเริ่มขึ้น รณรงค์ฝึกแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สนับสนุนให้โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุซึ่งขณะนี้มีอยู่ 3,493 ชมรม ดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเองและบุคคลใกล้ชิด จัดบริการใส่ฟันเทียมในโครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปากหรือเกือบทั้งปากฟรีซึ่งใส่มาแล้วกว่า 390,000 ราย รับประทานอาหารอร่อยขึ้น และพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ซึ่งเป็นสถานพยาบาลใกล้บ้าน จัดบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาโรคในช่องปากได้ ลดการสูญเสียฟันให้ได้มากที่สุด” รมว.สาธารณสุข กล่าว

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้ฟันน้ำนมในเด็กเล็กผุมาก เนื่องจากผู้ปกครองเริ่มแปรงฟันให้เด็กช้า วิธีป้องกันที่ดีที่สุดผู้ปกครองควรแปรงฟันให้เด็กตั้งแต่ฟันน้ำนมเริ่มขึ้น ต่อเนื่องจนถึงฟันแท้ขึ้นประมาณอายุ 6 ปี และควบคุมให้แปรงฟันจนโต ให้เด็กได้เรียนรู้การแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง สิ่งที่จะช่วยป้องกันฟันผุในเด็กทั้งเด็กเล็ก เด็กโตอีกทางหนึ่ง คือการสร้างวินัยการกินให้เด็ก ไม่กินรสหวาน ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ จากการศึกษาพบว่า การมีฟันผุจะเพิ่มความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจถึง 2 เท่า และเชื้อโรคในช่องปากยังสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ทำให้ลิ้นหัวใจ ปอด อักเสบได้ จึงต้องคงสภาพฟันที่ดีไว้ใช้งานให้นานที่สุด ส่วนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องดูแลทำความสะอาดช่องปากเป็นประจำเช่นเดียวกับการทำความสะอาดร่างกายให้ผู้สูงอายุตามปกติ

ทั้งนี้ การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีหลักง่ายๆ คือ ทำความสะอาดช่องปากอย่างสม่ำเสมอ แปรงฟันตามสูตร 222 ของกรมอนามัย คือ แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ นานครั้งละ 2 นาที วันละ 2 ครั้ง หลังแปรงฟันควรงดขนมหวาน น้ำอัดลม 2 ชั่วโมง เนื่องจากจะทำให้ฟลูออไรด์เคลือบฟันได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ควรใช้ไหมขัดฟัน หรือแปรงซอกฟัน ซึ่งให้ผลในการจัดการเศษอาหารตามซอกฟันได้ดีกว่าแปรงสีฟัน

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น