xs
xsm
sm
md
lg

“หมอวชิระ” ลูกคู่ปลัด สธ.ปลิว มีคำสั่งห้ามดูงานบัตรทอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


รมว.สธ. ประชุมอธิบดีทุกกรม เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ยันความขัดแย้งเป็นเรื่องบุคคล ไม่ใช่หน่วยงาน ขอให้เริ่มนับหนึ่งแก้ปัญหากันใหม่ กำชับเดินหน้างาน 10 เรื่อง ด้านรักษาการปลัด สธ. ลงนามคำสั่งมอบอำนาจรองปลัด สธ. ใหม่ “หมอวชิระ” ปลิวห้ามดูงานหลักประกันสุขภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ที่ผ่านมา ที่ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข ได้เรียกหารือกับผู้บริหารระดับสูง และอธิบดีทุกกรม ที่โรงแรมพักพิงอิงทาง ถ.งามวงศ์วาน ได้มีการหารือถึงการทำงานต่างๆ โดยมุ่งเน้น 10 ข้อ คือ 1. เร่งรัดงานตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์ทุกพระองค์ 2. เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 2558 และงบกระตุ้นเศรษฐกิจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค. นี้ 3. เร่งรัดการพัฒนาระบบบริการตามเขตสุขภาพ (Service Plan) ทั้ง 10 สาขาให้มีความก้าวหน้า 4. พัฒนาหมอครอบครัว 5. พัฒนาการจัดเขตสุขภาพ เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 6. เร่งรัดการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 7. พัฒนาการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 8. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล 9. อุบัติเหตุ และ 10. จัดการปัญหาขยะ

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในการประชุมดังกล่าวยังได้มีการหารือเป็นการส่วนตัวเฉพาะผู้บริหารระดับซี 10 หรืออธิบดีทุกกรม โดยระดับรองอธิบดี และรองเลขาธิการไม่อนุญาตให้อยู่ในห้องประชุม ยกเว้น นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัด สธ. นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. และ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ติดภารกิจดูงานต่างประเทศ และ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัด สธ. ติดภารกิจเป็นวิทยากร โดยทราบเพียงว่านอกจากกำชับเรื่องงานแล้ว ยังกำชับให้ทุกคนสงบ และเดินหน้าทำงาน ปัญหาที่ผ่านมาขอให้เริ่มนับหนึ่งช่วยกันแก้ไขและเดินหน้า เพราะทั้งหมดเป็นปัญหาระหว่างบุคคลไม่ใช่หน่วยงาน ส่วนข้อมูลข้อเท็จจริงของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปผ่านกรรมการชุดที่ ศ.อัมมาร สยามวาลา เป็นประธาน

นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงประเด็นการสอบสวนข้อเท็จจริง นพ.ณรงค์ เป็นเพราะไม่ทำตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องที่ต้องการให้เกิดความสงบภายในหน่วยงาน แต่ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเช่นนั้น ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้พยายามไกล่เกลี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้ผล ทำให้งานไม่เดินหน้ามากว่า 6 เดือน ส่วนเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย ยังไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเดือนตุลาคม

วันเดียวกัน นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัด สธ. รักษาราชการแทนปลัด สธ. ลงนามวันที่ 16 มี.ค. 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัด สธ. ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจและข้าราชการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. โดยมีการเปลี่ยนแปลงงานในกลุ่มรองปลัด สธ. ดังนี้ 1. นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัด สธ. ด้านบริหาร ให้ดูแลเรื่องสำนักบริหารกลาง สถาบันพระบรมราชชนก สำนักการพยาบาล สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำนักสารนิเทศ และศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ 2. นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัด สธ. กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ดูแลงานสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพ สำนักวิชาการสาธารณสุข และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

3. นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัด สธ. กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ เป็นผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ดูสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) และองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และ 4. นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัด สธ. กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข ดูงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มประกันคุณภาพ และดูแลสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...