xs
xsm
sm
md
lg

ฟื้นโครงการคุรุทายาทรับประกันมีงานทำ เตรียมหารือกำหนดอัตรารองรับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ศธ. คืนชีพโครงการคุรุทายาท เพิ่มเงื่อนไขพิเศษประกันมีงานทำ จบแล้วทำงานในภูมิลำเนาตนเอง มอบสภาการศึกษาเป็นเจ้าภาพ เขียนโครงการเสนอ ครม. อนุมัติ พร้อมหารือ สพฐ. สอศ. กำหนดอัตราไว้รองรับ “พินิติ” ระบุเบื้องต้นจะทำระยะ 5 ปี วางแนวทางให้ทุน 2 รูปแบบ คือ รับ นิสิต - นศ. ครูชั้นปี 4 รับทุนเป็นครู และรับเด็กจบ ม.6 ให้ทุนมาเรียนครู
พล.ร.อ.ณรงค์  พิพัฒนาศัย
วันนี้ (2 มี.ค.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงเรื่องการผลิตครูและเห็นชอบให้นำโครงการคุรุทายาท ของ ศธ. กลับมาดำเนินการใหม่อีกครั้ง จากที่เคยยุติโครงการไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา โดยการดำเนินการยังคงหลักการใหญ่ๆไว้เหมือนเดิม คือ เน้นคัดเลือกเด็กที่มีผลการเรียนดี มีความตั้งใจอยากเป็นครูเมื่อเรียนจบแล้วทำงานในภูมิลำเนาตนเอง แต่ที่ต่างไปจากเดิม คือ จะประกันการมีงานทำและกำหนดอัตรารองรับไว้ให้แก่ผู้รับทุนโครงการด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไปศึกษา และจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยขอให้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการกำหนดอัตราว่างที่จะบรรจุ เนื่องจากต้องการทำเป็นโครงการต่อเนื่อง และคาดว่าจะเริ่มรับนักเรียนทุนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2558
 
“การทำโครงการคุรุการครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อสนองพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ก็ทรงดำเนินการในลักษณะเดียวกันอยู่ โดยพระราชทานทุนให้นักเรียนในโรงเรียนที่พระองค์ทรงดูแลอยู่ ได้เรียนต่อแล้วจบมาเป็นครูในโรงเรียนนั้นๆ ขณะที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันเรื่องการส่งเสริมคนเก่ง คนดี และมีความตั้งใจมาเป็นครู” พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าว
 
รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า โครงการคุรุทายาท ถือเป็นโครงการผลิตครูที่ดี ซึ่ง ศธ. เห็นว่าควรนำมาฟื้นฟูใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันโดยเฉพาะในเรื่องหลักสูตรการผลิตครูที่ต้องปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งขณะนี้ศธ. มีแนวคิดจะแยกหลักสูตรการผลิตครูออกเป็น 3 ระดับ คือ หลักครูปฐมวัย ครูประถมศึกษา และครูมัธยมศึกษา รวมถึงมีแนวคิดจะแยกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งต่อไปอาจจะต้องมีทั้งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูปฐมวัย ครูประถมศึกษา ครูมัธยมศึกษา และครูอาชีวศึกษา โดยที่ผ่านมา สกศ.ก็ได้หารือกับทางคณะกรรมการคุรุสภาไปบ้างแล้ว และเบื้องต้นทางคุรุสภาเองก็ตอบรับกับแนวคิดดังกล่าว และยินดีทำงานร่วมกัน
 
ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการคุรุทายาทนั้น เบื้องต้นจะทำเป็นโครงการในระยะ 5 ปีก่อน คาดว่า จะสามารถรับนักเรียนทุนรุ่นแรก ได้ในปีการศึกษา 2558 ทันที เพราะมีแนวทางดำเนินการจากโครงการเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะต้องมาปรับรายละเอียดบางส่วน อาทิ การรับเด็กที่อาจจะแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ รับเด็กที่เรียนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่เรียนดีให้รับทุนเพื่อเป็นครู และรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนดีให้ทุนมาเรียนครู จบแล้วมีอัตรารองรับ โดยเด็กที่รับทุนเหล่านี้เมื่อเรียนจบแล้วจะต้องกลับไปเป็นครูในภูมิลำเนาของตนเอง ส่วนรุ่นแรกจะเปิดรับเท่าไรนั้น ยังไม่สามารถบอกได้ ต้องรอดูอัตราว่างจากทาง สพฐ. และ สอศ. ด้วย

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...