xs
xsm
sm
md
lg

อาจารย์ม.บูรพาวอน "ณรงค์" มีคำสั่งให้ "สมพล" รก.อธิการฯ ยุติบทบาท-ขณะที่ สจล.รับสมัครสรรหาอธิการบดีคนใหม่แทน "ถวิล" 5-30 ม.ค.58

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

อาจารย์ประจำคณะศึกษาฯ ม.บูรพา ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง “ณรงค์” วอนมีคำสั่งยุติบทบาทของ “สมพล” ในฐานะรักษาการแทนอธิการบดี ชี้ทำงาน 6 เดือนแต่การทำงานไม่ชัดเจน พร้อมเรียกร้องให้สภามหา’ลัย สรรหาตัวจริงจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้นำเสนอ รวมทั้งขอให้ สกอ.ส่งคนกลางเข้าทำหน้าที่ดูแลการสรรหา ขณะที่ สจล.เตรียมสรรหาอธิการบดีคนใหม่ เปิดรับสมัคร 5-30 ม.ค.58 นี้และเสนอชื่อให้สภาสถาบันฯ พิจารณา 25 มี.ค. 58
ผศ.เชิดชัย ชาญสมุทร
วันนี้ (24 ธ.ค.) ที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผศ.เชิดชัย ชาญสมุทร อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร มบ. ประมาณ 10 คน เข้ายื่นหนังสือ พร้อมจดหมายเปิดผนึกของบุคลากร มบ. ฉบับที่ 1 ต่อ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนมารับเพื่อขอให้ รมว.ศึกษาธิการ มีคำสั่งยุติบทบาทการทำหน้าที่ของ ศ.นพ.สมพล พงศไทย รักษาการแทนอธิการบดี มบ. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ภายในปี 2557 และขอให้ รมว.ศึกษาธิการ ดำเนินการให้สภามหาวิทยาลัยคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ที่เสนอสภาฯ ไว้แล้ว เพื่อให้ได้อธิการบดีตัวจริงโดยเร็ว รวมทั้งขอให้ตั้งคณะกรรมการเข้าไปกำกับดูแลเรื่องการบริหารงาน มบ. และการสรรหาอธิการบดีที่ค้างอยู่จนกว่าจะเสร็จสิ้น นอกจากนี้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่งบุคคลที่เป็นคนกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการสรรหาอธิการบดีมารักษาการแทนอธิการบดี มบ. โดยด่วน ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับความเสียหายมากไปกว่านี้
“ขณะนี้ ศ.นพ.สมพล ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมานานกว่า 6 เดือนแล้ว ซึ่งในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนั้นมีการบริหารงานที่ไม่ชัดเจน ไม่เอาจริงเอาจัง คลุมเครือ และสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันเมื่อมีการทุจริตคอรัปชั่นในมหาวิทยาลัย และคณะวิชาก็ไม่มีการดำเนินการเอาผิด อีกทั้งมีการแก้ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกของตนเอง สิ่งเหล่านี้ได้ทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง เกิดภาวะชงักงันในการบริหารจัดการ ขาดโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน บางคนต้องทำงานด้วยความหวาดระแวง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์และนิสิต อีกทั้งทำให้นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ และขาดศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยด้วย” ผศ.เชิดชัย กล่าว

ขณะที่ ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยว่า จากกรณี ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา อดีตอธิการบดี สจล. ได้ถูกสภาสถาบัน สจล. ปลดจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ รศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดี และให้มีการสรรหาอธิการบดีคนใหม่แทนโดยเร็วนั้น คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี สจล. ได้จัดการประชุมเพื่อกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ โดยกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นอธิการบดีส่งใบสมัคร เอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 5-30 ม.ค.58 , วันที่ 9 ก.พ.58 คณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา พร้อมเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ที่สนองต่อวิสัยทัศน์ของสถาบันเรื่อง “การเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.2020” และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด, วันที่ 27 ก.พ.58 ผู้สมัครรับการสรรหา เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ,วันที่ 2 มี.ค.58 คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมเพื่อเสนอชื่อบุคคลต่อสภาสถาบันฯ, วันที่ 25 มี.ค.58 ประชุมสภาสถาบัน สจล. เพื่อให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อแถลงวิสัยทัศน์

ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น