xs
xsm
sm
md
lg

“สนธยา” กำชับเยาวชนเรียนรู้ข้อดี-ด้อย ญี่ปุ่น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

“สนธยา” ฝากตัวแทนเยาวชนใต้ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น เก็บเกี่ยวความรู้ สังเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย แล้วนำข้อดีมาปรับและมาพัฒนาประเทศ

นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวให้โอวาทเยาวชนดีเด่นภาคใต้ในโครงการ “ตามรอยอารยะ อัครศิลปิน” ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ปลายเดือนพฤศจิกายนว่า ขอให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้พบจากการศึกษาดูงาน มาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาชุมชนของตนเองในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพัฒนาประเทศ เพราะประเทศญี่ปุ่นจัดได้ว่าเป็นประเทศที่โดดเด่น และประสบความสำเร็จหลายด้าน มีการพัฒนาทั้งคน เทคโนโลยี แต่ญี่ปุ่นยังประสบกับปัญหาทั้งภัยธรรมชาติ อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าเขามีการบริหารจัดการ และแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ ประกอบกับเขาฝึกให้ประชาชนมีระเบียบวินัย

อย่างไรก็ตาม วธ.จะสานต่อโครงการดังกล่าว เพื่อให้เยาวชนทั่วประเทศได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เห็นได้จากที่พระองค์เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรทุกระดับ ไปกระทั่งพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร ทั้งใน และต่างประเทศ ทรงมีโครงการพระราชดำริ เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพให้แก่พสกนิกรชาวไทย ดังนั้น ในฐานะที่เราเป็นคนไทยจะต้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

“ฝากเด็กๆ ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชน ตั้งใจศึกษา ดูงาน แล้วนำสิ่งได้พบเห็นในการดูงานครั้งนี้ จากนั้นนำมาคิดวิเคราะห์ ข้อเด่น ข้อด้อยของประเทศเค้า และนำข้อดีมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต มาช่วยพัฒนาบ้านเมืองของเราให้เจริญขึ้น” รมว.วัฒนธรรม กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...