xs
xsm
sm
md
lg

ไทยเต็งหนึ่งเจ้าภาพประกวด “หุ่นโลก”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
สศร.แย้มไทยเต็งหนึ่งเจ้าภาพจัดประกวดหุ่นโลก ลั่นโชว์แสดงหุ่นยิ่งใหญ่ บอกเล่าเรื่องราวสถานที่สำคัญเกาะรัตนโกสินทร์ จัดพาเหรดเอกลักษณ์ชาติ

นายเขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า สศร.ได้ให้การสนับสนุนคณะหุ่นไทยประเภทต่างๆ เข้าร่วมการจัดประกวดหุ่นโลกอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ล่าสุด นายรอด พีโทรวิค ประธานคณะทำงานหุ่นโลก ได้เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อสำรวจสถานที่ในการจัดการแข่งขันหุ่นโลก ในปี 2557 เนื่องจากเห็นว่า ประเทศไทย มีศักยภาพ และความพร้อมสูง ในทุกๆ ด้าน มากกว่าประเทศอื่นๆ อีก 53 ประเทศที่เข้าร่วมเสนอชื่อเป็นเจ้าภาพจัดงาน ทั้ง ด้านสถานที่ ในการจัดงาน บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีทั้ง โรงละครแห่งชาติ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอศิลป์ร่วมสมัยดำเนิน หอศิลป์ เจ้าฟ้าฯ รวมทั้งสนามหลวง เป็นต้น ขณะเดียวกันยังมีความสามารถทางการแข่งขันทางทรัพยากรบุคคล เนื่องจากประเทศไทยให้การสนับสนุนการแสดงหุ่นหลากหลายประเภท มีคณะหุ่นที่อยู่ในระดับชั้นนำของโลกมากมาย

นายเขมชาติ กล่าวต่อว่า ในส่วน สศร.นั้น ได้รับข้อเสนอดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งได้มีการวางแนวทางการดำเนินการไว้ 2 ด้าน ได้แก่ แนวทางแรกเป็นความร่วมมือของภาครัฐ โดยมี วธ.เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นงานระดับประเทศ ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร เป็นต้น และอีกแนวทางหนึ่ง เป็นการให้ภาคเอกชนมาบริหารจัดการการจัดงานโดยรวม อย่างไรก็ตาม ตนจะมีการถอดบทเรียนของการจัดงานในประเทศต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำรายละเอียดและนำข้อเสนอทั้งหมด นำเสนอต่อ นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาหากเห็นชอบก็จะเสนอต่อที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

“หากประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นโลก จะถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี เชื่อว่าเราจะนำเรื่องรากวัฒนธรรมออกมาโชว์ให้ทั่วโลกได้เห็น อาทิ การจัดพาเหรดแสดงเอกลักษณ์ของชาติ การโชว์การแสดงหุ่นที่ยิ่งใหญ่ เชื่อมโยงไปกับการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสถานที่สำคัญต่างๆ บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ รวมระยะเวลานานถึง 10 วัน ซึ่งจะทำให้เพิ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาชมไม่ต่ำกว่า 2 แสนราย สร้างรายได้ให้กับประเทศอีกมหาศาล” นายเขมชาติ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น