xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ชูสงกรานต์สีขาว ชวนคนไทยฟังเทศน์ รับปีใหม่ไทย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


วธ.รณรงค์สงกรานต์สีขาว ลดการลวนลาม พร้อมจัดกิจกรรม ผ้าขาวม้าครองโลก กลางสยามสแควร์ ชวนคนไทยฟังเทศน์ “ว.วิชรเมธี พระมหาสมปอง” ใจกลางเมืองรับธรรมะดีวันขึ้นปีใหม่ไทย

วันนี้ (2 เม.ย.) ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้แถลงข่าวการส่งเสริมคุณค่าประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าครองโลก” กล่าวว่า สงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่มีมาแต่โบราณ และสะท้อนคุณค่าประเพณี วิถีวัฒนธรรมอันงดงามของไทย รวมทั้งแสดงออกถึงความรักความผูกพัน ความกตัญญู และเอื้ออาทรที่มีต่อกันในครอบครัวและสังคม ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศของความสนุกสนาน รื่นเริง อบอุ่น และมิตรไมตรี โดยใช้ “น้ำ” เป็นสื่อกลางในการสร้างสัมพันธไมตรี ทั้งนี้ วธ.ได้ดำเนินงานสงกรานต์ที่ถูกต้องตามประเพณีให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้และเข้าใจในคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและไม่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่มีความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม

พร้อมกันนี้ วธ.ยังได้รณรงค์ “สงกรานต์สีขาว” 5 ด้าน ได้แก่ 1.การนำครอบครัวเข้าวัด ทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระ และก่อเจดีย์ทราย 2.การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญู 3.การเล่นสาดน้ำอย่างสุภาพ ไม่เล่นแป้งสี และไม่ถือโอกาสลวนลาม 4.การละเล่นแบบไทยตามแต่ละชุมชน และ 5.เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าลายดอกหรือผ้าพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่น ขณะเดียวกัน วธ.ยังได้บูรณาการจัดงานสงกรานต์ร่วมกับหน่วยงานอื่น อาทิ คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร นิทรรศการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ในวันที่ 3-5 เม.ย.ณ อาคารรัฐสภา 1 กิจกรรม “รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์” ประจำปี 2555 วันที่ 11 เม.ย.ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ด้าน นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า สวธ.ยังได้จัดกิจกรรม “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าครองโลก” เพื่อสืบสานคุณค่าประเพณีสงกรานต์สู่สายตานักท่องเที่ยว ให้เข้าใจถึงคุณค่าของวิถีชีวิตแบบไทย มีขึ้นในวันที่ 13-15 เม.ย.ณ สยามสแควร์ รวมทั้งจะมีการแสดงธรรมะกลางสยามสแควร์ โดยพระนักเทศชื่อดัง อาทิ พระมหาสมปอง พระมหาวุฒิชัย หรือ ว.วชิรเมธี เป็นครั้งแรกด้วย จึงขอเชิญชวนให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ในบรรยากาศของวิถีไทย ด้วยความสุข สนุกสนาน ทั้งในเรื่องของการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การทำบุญตักบาตร การเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสุภาพ เพื่อรักษาคุณค่าประเพณีอันดีงามของสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป
กำลังโหลดความคิดเห็น