xs
sm
md
lg

เครือข่าย มรภ.วอนรัฐพิจารณาค่าครองชีพ-สวัสดิการเร่งด่วน

เผยแพร่:

เครือข่าย มรภ.ทั่วประเทศ วอน รมว.ศึกษาธิการ และรัฐบาล พิจารณาปรับค่าครองชีพและดูแลสวัสดิการเร่งด่วน

วันนี้ (23 ก.พ.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เครือข่ายคณาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำสัญญาจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ นำโดย นายดำรงพันธ์ ใจห้าว ผู้ประสานงานเครือข่ายคณาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำสัญญาจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ยื่นหนังสือต่อ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องของปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเรื่องคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประเด็นเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมี นายประแสง มงคลสิริ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ ออกมารับเรื่อง

นายดำรงพันธ์ กล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลได้มีมติปรับขึ้นอัตราค่าครองชีพชั่วคราวให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ที่ได้รับเงินค่าตอบแทนไม่ถึง 15,000 บาทต่อเดือน ให้ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน โดยมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 และมีมติให้มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนให้กับข้าราชการที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึงระดับปริญญาเอก ซึ่งมาตรการดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจำสัญญาจ้างประจำมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยส่วนใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้น และคณาจารย์กลุ่มนี้ได้รับค่าตอบแทนเพียง 10,000-14,550 บาท ซึ่งถือว่าไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ประกอบกับการทำงานของกลุ่มบุคลากรดังกล่าวไม่มีความมั่นคง เพราะ พ.ร.บ.ที่บังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ จึงสะท้อนคุณภาพของระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

“ทางเครือข่ายคณาจารย์ฯ จึงต้องการเสนอให้รัฐบาล และ ศธ.พิจารณาตามข้อเรียกร้องนี้ ประกอบด้วย 1.ให้พิจารณาปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจำสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 2.ให้พิจารณาประเด็นการจัดจ่ายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่รัฐบาลจัดสรรให้ 3.ให้พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ และความมั่นคงของคณาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจำสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 4.ให้พิจารณานโยบายทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และ 5.ให้รัฐบาลพิจารณากฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งผมอยากให้ให้รัฐบาลได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เพราะหากรัฐบาลไม่คำนึงถึงสวัสดิการของอาจารย์ก็เท่ากับว่าเรื่องนี้จะสะท้อนไปถึงคุณภาพการศึกษาด้วย”นายดำรงพันธ์ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...