xs
xsm
sm
md
lg

ทดสอบฝีมือแรงงาน 22 สาขาอาชีพทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
พัฒนาฝีมือแรงงานดีเดย์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือ ทั่ว ปท.ใน 22 สาขาอาชีพ คุ้มครองแรงงานฝีมือได้ค่าจ้างตามระดับฝีมือแรงงาน

นายประพันธ์ มนทการติวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เผยว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประกาศใช้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือใน 22 สาขาอาชีพ โดยมุ่งหวังให้ เป็นเครื่องมือในการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างในสถานประกอบกิจการ ซึ่งจะช่วยคุ้มครองแรงงานกึ่งฝีมือ และฝีมือให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้แรงงานมีการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานในระดับภูมิภาคและนานาชาติต่อไป

ในวันที่ 20 มกราคม 2555 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคทฤษฎี ทุกระดับเวลา 09.00 น.พร้อมกันทั่วประเทศ ใน 22 สาขาอาชีพ คือ สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก สาขาอาชีพชางเคาะตัวถังรถยนต์ สาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ สาขาอาชีพช่างซ่อมรถยนต์ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์ สาขาอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย สาขาอาชีพช่างก่ออิฐ สาขาอาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD สาขาอาชีพช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) สาขาอาชีพช่างเครื่องเรือนไม้ สาขาอาชีพช่างฉาบปูน สาขาอาชีพช่างเชื่อมทิก สาขาอาชีพช่างเชื่อมแม็ก สาขาอาชีพช่างบุครุภัณฑ์ สาขาอาชีพช่างไม้ก่อสร้าง สาขาอาชีพช่างเย็บ สาขาอาชีพช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง

ผู้สนใจสามารถสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกแห่ง หากสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันและเวลาราชการ 0 2245 4035, 0 2247 6606, 0 2643 4990
กำลังโหลดความคิดเห็น...