xs
xsm
sm
md
lg

ยกลำพูนนำร่องเมือง Slow Town

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วธ.ยกจังหวัดลำพูน นำร่องเป็นเมือง Slow Town เมืองสบาย สบาย หวังใช้มิติทางวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมตั้งคณะกรรมการพิจารณาจังหวัดต่อไปเป็นเมืองสบาย สบาย

วันนี้ (4 ก.พ.) ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับนายอภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และนายดิเรก ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน แถลงข่าวการจัดงาน เบิกฟ้าหริภุญชัย 1,358 ปี วิถีวัตนธรรม
พระธาตุหริภุญไชย - ภาพประกอบข่าวจากอินเทอร์เน็ต
นายนิพิฏฐ์ กล่าวว่า วธ. คัดเลือกจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดนำร่องตามนโยบายเมืองสบาย สบาย (Slow town) หรือเมืองที่มีวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมเรียบง่าย และมีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยเหตุผลที่ลำพูน ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบเมืองสบาย สบาย เพราะมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน, เป็นพื้นที่ชุมชนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในงานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมต่างๆ, มีรูปแบบวัฒนธรรมที่สะท้อนการมีจิตสำนึกร่วมกันอย่างเรียบง่าย สงบสุขและมีคุณค่า, มีการรวมตัวเป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ และมีโครงสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนอย่างสมดุลของคนและธรรมชาติ

ด้าน นายอภินันท์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาจังหวัดต่อไปเป็นเมืองสบาย สบายและกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ชัดเจน โดยในปีงบประมาณปี 2555 จะเสนอของบฯ ให้การสนับสนุนจังหวัดที่ได้รับคัดเลือก จังหวัดละ 10 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ การจัดงานเบิกฟ้าหริภุญชัยฯ จัดระหว่างวันที่ 17 - 19 ก.พ. ที่ จ.ลำพูน เพื่อแสดงออกถึงการเป็นเมืองต้นแบบที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม ตามแบบฉบับเมืองสบาย สบาย ภายในงานจะเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว จัดการแสดงและกิจกรรมที่เสริมสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชน ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม การสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน วัฒนธรรมท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์แพทย์แผนไทย ภาษาและวรรณกรรมจากครูภูมิปัญญา อีกทั้งยังมีการจำลองวิถีชิวิตจากกลุ่มชาติพันธุ์ ตลาดย้อนยุค อาหารและหัตถกรรมพื้นเมือง รวมถึงการเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานได้แต่งกายแบบพื้นเมือง หรือตามกลุ่มชาติพันธุ์ ส่วนงานค่ำคืนจะมีการประดับโคมประทีป แสงเทียน ตามวัดและสถานที่สำคัญต่างๆ ที่เต็มไปเสน่ห์และมนต์ขลัง ซึ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่งดงาม ที่สืบสานมาจากอดีตถึงปัจจุบัน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน โทร.0-5351-0244
กำลังโหลดความคิดเห็น