xs
xsm
sm
md
lg

อธิการบดีจุฬาฯ ยันให้เสรีภาพทางวิชาการในการแสดงความเห็นเรื่องการเมือง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยืนยันให้เสรีภาพทางวิชาการแก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกคนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง หลังคณบดีคณะรัฐศาสตร์ขึ้นร่วมเวทีกลุ่มพันธมิตรฯ และมีผู้บริหารยื่นหนังสือลาออกถึง 5 คน

ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ได้ชี้แจงถึงกรณีที่ขึ้นแสดงความคิดเห็นบนเวทีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งต่อมามีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 5 คน ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง โดยที่ประชุมเข้าใจและให้กำลังใจศาสตราจารย์จรัส

ทั้งนี้ เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจุฬาฯ เพราะเชื่อว่าสังคมรู้ว่าเป็นการแสดงความคิดความเห็นของนักวิชาการ ซึ่งจุฬาฯ ให้เสรีภาพทางวิชาการแก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกคน และที่ผ่านมาอาจารย์ของจุฬาฯ ก็มีการขึ้นเวทีแสดงความคิดเห็นในฐานะนักวิชาการมาแล้วหลายเวที ไม่ว่าจะเป็นเวทีกลุ่มพันธมิตรฯ หรือ นปก. แต่ต้องย้ำว่าเป็นความเห็นส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เข้าใจว่าศาสตราจารย์จรัส ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ด้วย ดังนั้นเมื่อแสดงความเห็นอะไรออกไป ก็จะติดภาพจุฬาฯ ด้วย

ด้าน ศาสตราจารย์จรัส ยืนยันว่า ไม่ได้ถูกบีบให้ลาออก ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องที่ตนเองขึ้นเวทีกลุ่มพันธมิตรฯ แต่ยังมีเรื่องอื่นๆ อาทิ การบริหารงาน ที่ทำให้ยังไม่เข้าใจกัน แต่เชื่อว่าเมื่อมีการสื่อสารกันมากขึ้นก็จะเข้าใจกันได้ ขณะนี้ได้คุยกับรองคณบดี และผู้ที่เกี่ยวข้องไปบ้างแล้ว ซึ่งมีแนวโน้มที่ดี

ทั้งนี้ ก่อนที่จะขึ้นเวทีกลุ่มพันธมิตรฯ ได้ไตร่ตรองดีแล้ว และเชื่อว่าไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของโครงการศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย หรือ Thailand Democracy Watch
กำลังโหลดความคิดเห็น...