xs
xsm
sm
md
lg

คุรุสภาเข้มมาตรฐานวิชาชีพ ผู้สมัครสอบครูไม่ผ่านเพียบ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


คุรุสภา เผย เข้มมาตรฐานวิชาชีพ ทำผู้เข้าทดสอบมาตรฐานความรู้กว่า 2 พันกว่าคน สอบผ่านน้อยมาก ด้านการวัดผล ประเมินผลการศึกษาไม่มีผู้สอบผ่าน ส่วนการบริหารจัดการห้องเรียนมีผู้สอบผ่านมากที่สุด ยืนยันครูไม่ได้เป็นกันง่ายๆ

ดร.จักรพรรดิ วะทา เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบปริญญาตรีที่ไม่ใช่วุฒิทางการศึกษา ได้มีโอกาสเข้ามาประกอบวิชาชีพครู โดยเปิดรับสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาทดสอบเพื่อรับรองความรู้ ตามมาตรฐานความรู้ที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่า ด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2549 เมื่อช่วงเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานความรู้ ทั้งสิ้น จำนวน 2,612 คน แบ่งเป็นคนไทย 2,535 คน และชาวต่างชาติ 77 คน

ผลปรากฏว่า มีผู้สอบผ่านในแต่ละมาตรฐานจำนวนน้อยมาก บางมาตรฐานไม่มีผู้สอบผ่านเลย อาทิ การวัดและประเมินผลการศึกษา รองลงมาคือ ความเป็นครู มีผู้สอบผ่านเพียง 1 คน และจิตวิทยาสำหรับครูสอบผ่าน 2 คน ส่วนมาตรฐานความรู้ที่มีสอบผ่านมากที่สุด ได้แก่ การบริหารจัดการในห้องเรียน จำนวน 374 คน รองลงมาเป็นการวิจัยทางการศึกษา 118 คน และนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 59 คน

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวอีกว่า จากตัวเลขจำนวนผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า เกณฑ์มาตรฐานความรู้ของคุรุสภามีความเข้มข้น ดังนั้น ขอให้สังคมและผู้ปกครองเลิกห่วงใยว่าการที่คุรุสภาเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่จบปริญญาตรีทางการศึกษาเข้ามาเป็นครู จะทำให้ไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เพราะผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุมทางการศึกษา จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาหากจะเข้ามาเป็นครูจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานความรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งหากไม่มีความรู้จริงก็ไม่สามารถที่จะสอบผ่านได้ ดังนั้น ไม่ใช่ใครอยากจะเข้ามาเป็นครูก็เป็นได้ง่ายๆ
กำลังโหลดความคิดเห็น