xs
xsm
sm
md
lg

คุรุสภาค้านแนวคิด “บุญลือ” ใช้โอเน็ตต่อใบอนุญาตครู

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


คุรุสภาค้านแนวคิด “บุญลือ” นำคะแนนโอเน็ตมาพิจารณาประกอบใบขอต่อวิชาชีพครู เหตุข้อสอบชุดเดียวกันทั้งประเทศ แต่การสอนแล้วแต่พื้นที่และอุปกรณ์ โดยแนะให้ดูปัจจัยอื่นประกอบก่อนยกร่าง

นายจักรพรรดิ วะทา เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยถึงกรณีที่นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รมช.ศึกษาธิการ มีแนวคิดที่จะนำผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของนักเรียนมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ว่า ยังไม่มีการหารือกับนายบุญลือ แต่ส่วนตัวเห็นว่าหากนำคะแนนโอเน็ตมาผูกพันกับการพิจารณาต่อใบอนุญาต ก็จะทำให้ครูจริงจังกับการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ซึ่งหากจะให้ดำเนินการจริงๆ ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าโอเน็ตใช้ข้อสอบเดียวกันทั้งประเทศ แต่สภาพการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งความพร้อมของแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน แม้แต่เด็กที่จะเข้ามาเรียนในโรงเรียนก็ไม่เหมือนกัน ดังนั้นก็จะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันได้

“โรงเรียนห่างไกลที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ หากนำไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนในเมืองก็คงไม่ยุติธรรมมากนัก จึงต้องมาพิจารณาให้ดีว่าควรจะให้ค่าน้ำหนักกับคะแนนโอเน็ตเท่าใด ซึ่งผมคิดว่าควรจะพิจารณาบริบทของสถานศึกษาประกอบด้วย เพราะโอเน็ตคือการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในส่วนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น หากจะพิจารณาการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนของครู ควรพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย ไม่ใช่นำคะแนนโอเน็ตเพียงอย่างเดียวมาเป็นตัวพิจารณาการต่อใบอนุญาตฯ ซึ่งจะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง”

นายจักรพรรดิ กล่าวอีกว่า สำหรับการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์นั้น ขณะนี้สำนักงานเลขาธิกาคุรุสภาได้ยกร่างแนวทางดังกล่าวเสร็จแล้ว และจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาภายในเดือนพฤษภาคมนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น