xs
sm
md
lg

“อภิรักษ์” โยนเรื่องร้องเรียนแต่งตั้งโยกย้าย กทม.ให้ปลัดฯ ดูแล

เผยแพร่:

“อภิรักษ์” เร่ง กก.ปรับปรุงโครงสร้างเงินสวัสดิการข้าราชการ-ลูกจ้างกทม.ใหม่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้คนทำงาน เตรียมยกระดับกองการเจ้าหน้าที่เป็นสำนักงานการบริหารงานบุคคล โยนเรื่องร้องเรียนแต่งตั้งโยกย้ายใน กทม.ให้ปลัดดูแลหลังได้ยินคำครหามาตลอด 3 ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.
นายถนอม อ่อนเกตุพล โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงโครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด กทม. ให้เป็นส่วนราชการที่มีฐานะสูงกว่ากอง และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานการบริหารงานบุคคล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับและการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรซึ่งจะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตรากำลังข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่ได้ และให้มีการทำงานเชิงรุกและวิชาการ โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายการลดอัตรากำลังข้าราชการ กทม.ในภาพรวม และการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

ส่วนการเสนอขอปรับปรุงสวัสดิการค่าตอบแทนแก่ข้าราชการลูกจ้างกทม.กรุงเทพมหานคร เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทางนั้น นายถนอม กล่าวว่า ได้ให้สำนักงานข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือ กก. เร่งสรุปและนำเสนอการปรับปรุงสวัสดิการค่าตอบแทนแก่ข้าราชการลูกจ้างกทม.ที่เคยขอมาให้ตอบแทนคนละ 2,700 บาทต่อเดือน แยกเป็นค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท ค่ารถ 700 บาท ซึ่งจะใช้งบทั้งหมดประมาณ 2,300 ล้านบาท ให้ไปพิจารณาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมแล้วนำกลับมาเสนอต่อคณะผู้บริหารใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้าง กทม.

ส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการไม่เป็นธรรม มีการเรียกรับเงินกันนั้น โฆษก กทม.กล่าวว่า ทางผู้ว่าฯ กทม.ได้มอบหมายให้นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัด กทม.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาผู้ว่าฯ กทม.ได้ยินเรื่องนี้มาโดยตลอด
หากพบว่ามีการเรียกรับเงินในการแต่งตั้งโยกย้าย ขอให้ปลัด กทม.ดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
 
พร้อมกับให้สำนักงาน กก.ไปหาวิธีการที่จะให้ข้าราชการได้มีโอกาสร้องทุกข์กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแต่งตั้งโยกย้าย พร้อมกับไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการบริหารงานบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับข้าราชการลูกจ้างต่อไปเนื่องจากทาง กก.แจ้งว่าผู้ร้องเรียนยังไม่เข้าใจกระบวนการขั้นตอน ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมาทางปลัด กทม.ได้เปิดให้โอกาสให้ข้าราชการเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงว่าเหตุใดจึงไม่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายอีกด้วย

**ปลัด กทม.ดูเรื่องร้องเรียน ผอ.เขตบางนาด้วย
นายถนอม ) กล่าวถึงกรณีที่นายสุวิชชน์ ศิลาทอง ผู้อำนวยการเขตบางนา ถูกกลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า หลายร้อยคนชุมนุมประท้วงขับไล่ให้ลาออก เนื่องจากไม่พอใจที่นายสุวิชชน์ เข้าไปจัดระเบียบผลักดันผู้ค้าบริเวณรอบแนวร่นห้างบิ๊กซี สาขาบางนา รวมทั้งจัดระเบียบผู้ค้านอกจุดผ่อนผันต่างๆในพื้นที่ซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนให้กลุ่มผู้ค้าเป็นอย่างมากนั้น ว่า ในที่ประชุมคณะผู้บริหารกทม.ไม่ได้มีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามได้มีการมอบหมายให้นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกทมติดตามเรื่องต่อไปเพราะการดำเนินการของผอ.เขตบางนาเป็นไปตามนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยของกทม. และเป็นไปตามกฎหมายอำนาจหน้าที่ของผอ.เขตซึ่งทางผอ.เขตได้มีการชี้แจงต่อผู้บริหารกทม.ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือถึงการปลดผอ.เขตดังกล่าวออกจากราชการแต่อย่างใด
กำลังโหลดความคิดเห็น...