xs
xsm
sm
md
lg

“เศรษฐา” เผย ครม.รับทราบค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ เริ่ม ก.ย.- ต.ค.ปีนี้ เห็นชอบ 10 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฯ เผย ครม.รับทราบตามที่ ก.แรงงาน เสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท เท่ากันทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้ ก.ย.-ต.ค.  67 นี้ เห็นชอบหลักการ 10 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง

เมื่อเวลา 11.20 น.วันที่ 14 พ.ค.ที่จังหวัดเพชรบุรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า  ครม.ได้เห็นชอบตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ( สศช.) เสนอ การสรุปผลปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจรการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรการเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อยการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลย์และยั่งยืนและการพัฒนาแบบที่มีมีส่วนร่วมเมืองสร้างสรรค์ระดับสากล และ ครม.ยังรับทราบและเห็นชอบหลักการโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดจำนวน 10 โครงการ กรอบวงเงิน 246,260,000 ล้านบาท โดยให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดขอรับการจัดสรรขอจากงบประมาณปี 2567 และงบกลางและเห็นชอบในหลักการของโครงการที่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชนจำนวน 8 โครงการ กรอบวงเงิน 268 ล้านบาท โดยให้ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของโครงการขอรับการจัดสรรงบปี 2567 และงบกลาง

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะเดียวกัน ครม. ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอให้มีการแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปี 2567 โดยมีสาระสำคัญคือการส่งเสริมสตรีในอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ การสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบการเงิน การสร้างความเสมอภาคเท่าเทียม เพื่อป้องกันและจัดการต่อต้านความรุนแรงต่อเพศหญิง

นายเศรษฐา กล่าวว่า ครม.ยังเห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเสนอในแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถนำที่ดินของรัฐไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ โดยที่ดินยังเป็นของรัฐและไม่สามารถบังคับใช้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ได้

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นอกจากนี้ ครม. ได้รับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เกี่ยวกับการลงตราประเภทคนที่อยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ หรืออีซีวีซ่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนต่างด้าวที่มีศักยภาพและเป็นกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปีและได้รับการลดหย่อนอัตราภาษีบุคคลธรรมดาในอัตราคงที่ที่ร้อยละ 17%

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ครม. รับทราบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอความคืบหน้าในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท เท่ากันทั่วประเทศโดยจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2567


กำลังโหลดความคิดเห็น